A2 (del 2) tirsdag og torsdag

A2 (del 2) 

19.01.2021 - 25.02.2021

Tirsdag og torsdag kl. 13.00-15.00

6 uker / 24 undervisningstimer

Pris: kr 1920

Vi vil jobbe med et utvalg tekster fra kapitlene 13-16 i På vei (2012-utgaven). Dette er et kurs som legger til rette for rask progresjon.


A2 (part 2) 

19.01.2021 - 25.02.2021

Tirsday and Thursday from 13:00 to 15:00

6 weeks / 24 lesson hours

Price: 1920 NOK

We will work with a selection of texts from chapters 13-16 in På vei (2012 edition).  This course is suitable for those seeking a rapid progression.Notice
-We reserve the right to cancel a class if minimum enrolment is  not met.  In that case, all course fees will be fully refunded.
-No refund can be given after the course starts.

 

Registreringsskjema

Fornavn/ First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-post /E-mail
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil/Phone number
 *
Kjønn/Gender
 *
Nasjonalitet/ Nationality
 *
 *