Bèrghem Mini Trail 2021

"Raudfjellet Rundt"

Start: Åkersætra bru
Mål: Åkersætra Leirsted

30 km
600 D+

26% grusvei
74% sti / fjellterreng

*GPS orienteringsløp
*100% selvsupport
*ingen mat/drikkestasjoner
*tidstaking med Strava BMT segment: https://www.strava.com/segments/28868475
*Påmelding avgift dekker kun startnummer og finisher medalje
*6 timer cut-off

GPX fil : 

https://www.strava.com/clubs/228408/group_events/889368

Premie:
Medaljen til alle som fullføre inne fristen


N.B. JEG ERKLARER OG FORSTÅR:

1. Jeg vil være minst 18 år ved starten av løpet.

2. Jeg har god forståelse av både skriftlig og muntlig norsk.

3. Jeg erklærer at jeg er fysisk i form og har tilstrekkelig opplæring og kunnskap for å kunne prøve å fullføre og ordentlig passe på meg selv i løypa også i tilfelle ekstrem værtilstand eller utmattelse under Bèrghem Mini Trail 2021.

4. Jeg aksepterer fullt ansvar for min egen sikkerhet og velvære mens jeg er på stien.

5. Jeg vil sørge for min egen transport til og fra arrangementet og i tilfelle D.N.F. (Obs! man må gi en beskjed (SMS = 97512808) til arrangør).

6. Jeg gir arrangøren tillatelse til å ta og bruke fotografier, film, innspillinger og andre medieopptegnelser av meg under denne hendelsen, til legitime formål.

7. Registreringsgebyret refunderes ikke

8. Jeg har lest, forstått og er enig i alle uttalelsene i registreringen.


Deltakerne deltar på egen risiko, arrangøren  og medhjelpere skal ikke holdes ansvarlig for død eller skade, tap eller skade, påført eller på annen måte, og uansett hva som måtte oppstå. Bèrghem Ultraløperklubben har fullstendig autonomi under løpet, og avgjørelser er endelige.


Medierettigheter

Eventuelle fotografier, film, innspillinger og andre medieopptegnelser fra denne hendelsen kan tas og brukes av arrangøren for legitime formål, inkludert kommersiell og markedsføringsmessig bruk, og / eller for å bli lastet opp på offentlige nettsteder og kanaler. Arrangøren eier alle rettigheter til fotografiene, filmene, opptakene eller andre medieopptegnelser fra løpet.

 

Registreringsskjema