Januarkurset 2021: Demokrati - medborgerskap - religion

Heldigitalt etterutdanningskurs

Demokrati – medborgerskap - religion

mandag 11. januar 2021

På grunn av de nåværende Korona-restriksjonene vil Januarkurset 2021 kun bli arrangert som et heldigitalt dagsseminar. Kurset blir gjennomført via den nettbaserte plattformen Zoom. Noen dager før kursstart, får du en innkallelse til kurset med lenke til innlogging på kursdagen. 

10.00: Velkommen ved førstelektor/EVU-leder Ann Midttun (MF)

10.05 – 11.05: Demokrati og kompleksitet i dagens Norge ved professor Thomas Hylland Eriksen (UiO)

11.15 - 12.15 Hva slags demokratiske medborgere skal skolen utdanne – og hvordan? ved stipendiat Emil Sætra og professor Claudia Lenz (MF)

12.15 Lunsj Norge rundt

12.45 – 13.30: Rettigheter og grensedragninger for religionsutøvelse i et demokratisk samfunn ved professor/forskningsdekan Vibeke Blaker Strand (UiO)

13.45 – ca 14.30/45: Panelsamtale. Trossamfunn i Norge og demokrati.
Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), Marathugoda Manirathana (Buddhistforbundet), Kristin Gunleiksrud Raaum (Den norske kirke) og Ervin Kohn (Det Mosaiske Trossamfund) i samtale med professor Sturla Stålsett (MF)

Kursavgift: Digital deltakelse på Zoom: kr. 200.

Elektronisk påmelding til kurset innen onsdag 6. januar www.mf.no/etterutdanning 

MF-studenter: Kurset inngår som en del av semesteravgiften. For påmelding, ta kontakt med nadia.sand@mf.no

Kursansvarlig: Førstelektor/EVU-leder Ann Midttun (ann.midttun@mf.no)

For mer informasjon om praktiske spørsmål, ta kontakt med Nadia Sand: (nadia.sand@mf.no)

 


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon