Amerikansk fotball Høstcamp spillere født 2008-2001


NAIF, seksjon Amerikansk fotball inviterer alle utøvere ifra Region Vest (Rogaland og Vestland) til Høstcamp i Bergen lørdag 31.oktober kl. 13-18 på Åsane Seahawks sin bane på Rolland. Registrering fra kl. 12.30.

Trenere er en blanding av lokale og nasjonale trenere fra landslaget.

Betaling: 100 kr

Åpent for spillere i alderen 2008-2001. Spilleren må ha løst lisens 2020. 

Legges opp til to treninger i løpet av dagen med pause midt i. Ta med egen drikkeflaske og niste. Det er tilgang på garderober. Alt gjøres etter kommunale smittevernregler. Dette er en full kontakt camp. Spillere må ha komplett og i korrekt stand Tackle utstyr og være kjent med og ha trent med utstyr, fra før.

DERSOM DU HAR INFLUENSA LIGNENDE SYMPTOMER - BLI HJEMME! (Det foretas kontroll og man kan bli bortvist).


Alle utøvere må ha betalt utøverlisens (minimum treningslisens) for 2020-sesongen for å kunne delta. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere. (Det er klubben som registrerer lisens på spillere)

Betingelser:

1. Ved påmelding og erkjennelse av at betingelsene er lest og forstått, bekrefter deltaker at han/hun har betalt utøverlisens til NAIF, som inkluderer skadeforsikring. For mer informasjon om forsikringsordningen, se NAIF sine hjemmesider.
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

2. Deltaker har ansvar for egen aktivitet under treningssamlinger i regi av NAIF v/seksjon Amerikansk fotball og klubber tilsluttet Amerikansk fotball.

3. Deltaker er informert om at det under trening og annen aktivitet kan oppstå situasjoner med utøvere/trenere som kan medføre kroppslig skade.

4. Deltaker erklærer at NAIF v/seksjon Amerikansk fotball eller klubber tilsluttet NAIF v/Amerikansk fotball med de begrensninger som følger av norsk lovgivning, ikke vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Det samme gjelder ansatte, utøvere eller tillitsvalgte som deltar på samlingen.

5. Deltaker er kjent med at reise til og fra treningssamling foregår for den enkelte deltakers regning og risiko.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon