Trener 1 - Triatlon Del 1 (Webbasert)

Invitasjon til Trener 1 Del 1 som webinar

Dato: 28.09, 30.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10, 19.10, 28.10

Kl: 18.00 – 21.00

Pris: 750 kr. Dekker både del 1 og 2

Vi er nå inne i en periode hvor fysiske samlinger og kurs er vanskelig. Samtidig er det mange som ønsker å gjennomføre Trener 1 utdannelsen vår.

Vi har derfor utviklet kurset som webinar. Webinaret gjennomføres hver mandag og onsdag mellom uke 40 og 44. Hver økt er 3 timer med forskjellig tematikk, caser og oppgavejobbing.

Kurset inneholder fem moduler: 
Modul 1: Idrettens verdigrunnlag
Modul 2: Læring og utvikling
Modul 3: Relasjon
Modul 4: Trenerrollen
Modul 5: Praktisk planlegging og gjennomføring av økt

Kurset består av to deler, hvor den andre delen i stor grad handler om praktiske gjennomførelser. Vi setter krav om at kurset i sin helhet blir gjennomført når retningslinjene tilsier det. Vi ser også på en løsning hvor også del 2 gjennomføres digitalt, noe vi håper å få til ila kort tid. Del 2 skal gjennomføres før nyttår. I tillegg er det 45t med praksisarbeid som kreves før man får godkjent kurset.

Trener 1 utdannelsen er for ALLE som tilhører en triatlonklubb, og vi håper du ønsker å bli med uansett om du er forelder, trener, interessert eller har en annen grunn til å bli med.


Med vennlig hilsen:  
Sondre Risdal solheim    
Utviklingskonsulent – Norges Triatlonforbund
988 52 040Kursbevis vil bli tildelt etter alle obligatoriske moduler, e-læring og praksis er gjennomført.

 

Registreringsskjema