Oslo Skøiteklubs skøyteskole i Lørenhallen høsten 2020

NB! Skøyteskolen er flyttet til Lørenhallen

På skøyteskolen lærer barna grunnleggende skøyteferdigheter og enkle kunstløpøvelser samtidig som det er lek og moro.

Erfaringsmessig vet vi at de som går 2 ganger i uken på våre skøyteskoler mestrer øvelsene bedre og får raskere progresjon. I OSK har vi flere skøyteskoler og det er mulig å delta på flere av skøyteskolene. 

Minstekrav: Man må kunne stå oppreist på skøytene uten å ha støtte.

Treningstider: 
På grunn av smittesituasjonen er det foreløpig ikke barmarkstrening i tilknytning til skøyteskolen.

Oppstart: September 2020 det er ikke skøyteskole i skolens høstferie. 

Skøyteskolen og smittesituasjonen: Det er foreløpig ikke anledning til prøvetime og foresatte har ikke adgang til hallen under kurset.

Trenere: Vi har erfarne trenere på isen som selv har vært aktive løpere, noen for mange år siden, andre er fortsatt aktive konkurranseløpere og hjelper våre hovedtrenere på skøyteskolen.

Bekledning under skoletiden:
Hjelm er påbudt for alle. Sykkelhjelm er helt fint å bruke.
På skøyteskolen er det viktig å ha på seg gode, varme klær som det er lett å bevege seg i. Det er viktig for trenerne å kunne se hvordan de beveger seg, derfor anbefales f.eks ull innerst, en ullbukse eller treningsbukse over.

De første kunstløpskøytene kan kjøpes i sportsbutikker eller på nettbutikk for kunstløp. Førstegangskøyter skal gi god støtte til anklene. Det er viktig å ha skarpe skøytejern. Spør gjerne trenere og leder for skøyteskolen om råd og hjelp.

Møt opp i god tid, slik at deltakerne er klare til å gå på isen kl 11:00


 

Registreringsskjema