Tennisskole Høst Vinter 2020

Tennisskolen Høst vinter 2020


Vi har satt opp dager for noen av våre kurs, men det er viktig å få med seg at dagene ikke er endelig fastsatt. Vi er avhengig av antall påmeldte etc. Vi vil så raskt vi har fått alle påmeldinger sette opp endelige treningstider og dager. Vi vil tilstrebe å overholde de oppsatte grupper på foreslåtte dager. 


Vi ønsker hjertelig velkommen til ny sesong. 


Rød gruppe: 

Mandag og/eller Torsdag (Mandager er nå fullbooket)

Anbefalt alder 5-8 år. (1 og 2 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. Vil bli hentet på AKS kl. 15.20 og treningen vil starte kl. 15.30 og vare til 16.30, barna hentes på Ljan tennisklubb seinest kl. 16.40

Vi stiller med begge våre 2 trenere og vi vil benytte 2 baner og vi legger opp til mye ball spill, lek og moro. Ved  få påmeldte vil vi benytte 1 bane og 1 trener. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene. Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn.

Program: Felles samling og oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. Fokus på mestring og utvikling for hver enkelt. På dette kurset vil barna lære litt mer om de forskjellige grepene for de ulike slagene. Treningen vil for det meste bli konsentrert rundt grunnslagene forehand og backhand. De vil bli introdusert for de andre slag typer som volley, smash og serve. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Fokus på kurset vil være å lære grunnslagene. De vil også bli introdusert for hvordan en beregner poeng under en tenniskamp. Det vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.


Oransje gruppe

Anbefalt alder 8 – 10 år. (3 og 4 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke. Barna går til tennisen selv og hjem etter tennisen er ferdig.

Nybegynnere/litt viderekommende; Litt viderekommende er de som har gjennomført rød gruppe eller spilt litt selv.

Opptil 8 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng foregår på stor bane. Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hoved fokus. Det vil bli minitennis og litt poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.

Baller: Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn..


Grønn gruppe: 

Anbefalt alder 10– 12 år. (5 til  7 klassetrinn) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.


Nybegynner /Litt viderekommende: Litt viderekommende er de som har gjennomført minitennisen og eller gjennomgått rødt kurs som nybegynner

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles samling og alle hilser, deretter felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. All tennis trening skal oppleves som lek og moro. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve.

På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash, og serve. På dette kurset vil barna lære litt mer om hvordan tennisslagene kan slås og vi kommer mer inn på hvordan dette med poeng spilling foregår på stor bane.

Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag, men fortsatt vil grunnslagene forehand og backhand være hoved fokus. Det vil bli poeng spilling i form av at alle vinner. Vi vil også komme inn på andre slag typer. Men fokuset på kurset vil være å lære grunnslagene.

Vi innfører ulike øvelser for barna når de venter på instruksjon og har kjøpt inn 2 ballvegger som vil bli benyttet til dette. I tillegg vil en holde barn aktiv gjennom øvelser med racket og ball mens de venter på instruksjon.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT.

Baller: Klubben holder baller som på dette kurset vil være trening baller tilpasset barn


Ungdoms gruppe: 

Alder 13 + år. (fra ungdomsskolen og oppover) 1 time pr. uke eller 2 timer pr. uke.

Viderekommende: Legger opp treningen mot de som har spilt tennis opp gjennom barneskolen.

Opptil 6 spillere på banen. Vi vil tilpasse treningen etter treningsiver og glede i gruppene.

Program: Felles oppvarming. Videre så øver vi på koordinasjon, motorikk med og uten ball/racket. På dette kurset vil vi fokusere på mestring av alle tennisslagene som volley, smash og serve. På dette kurset vil ungdommene lære mer om hvordan tennisslagene kan slås.Vi vil bruke mer tid på instruksjon av alle slag ikke bare ha fokus på grunnslagene forehand og backhand. Her vil det bli brukt mer tid på de andre slagene, hvor serve og volley blir viktig. Det vil bli poeng spilling og for de som ønsker å spille konkurranse et bli lagt til rette for dette.

Vi vil også fokusere på fotarbeid og bevegelighet. Alle treninger vil bli avsluttet med fysisk trening og uttøying etter timen er slutt.

Alle barn skal lære hvordan en skal oppføre seg på og rundt en tennisbane.

KONTROLL FØR KRAFT har vært tema på tidligere kurs, på dette kurset vil kraft bli innført og øvd på.


Konkurranse gruppen

For spillere som ønsker å satse på tennis og som spiller nasjonale turneringerg - 

Kontakt Gunnar Birkevold på 47 68 26 80 for mer informasjon.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Fødselsdato (eks. 01012001)
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
 *