Online NoseworkLiga! Runde 2!

Vil du være med i Nosework-ligaen?!


 


Du får til saman fire oppgåver!

Første oppgåver kjem 10. juli Du får to veker pr to oppgave til å sende inn film. 


 

10. juli – Første  og andre oppgåve


24. juli – Tredje oppgåve og fjerde oppgåve


7. august – Frist innlevering tredje og fjerde oppgave
 

Du legger sjølv ut ditt søk! Alle søk skal vere kjent for førar. Søket skal vise hund og førar frå før start til etter belønning. Søket blir vurdert ut frå
Kreativitet: Oppgåve for fører er å lage morsomme og utfordrande søk for hunden, som gir god søkserfaring og mestring. Det er ikkje eit mål å finne raskast mogleg.
Samarbeid: Samarbeid mellom hund og fører - Hunden skal søke sjølvstendig og førar skal tilrettelegge for mestring.  
Håndtering: Båndhåndtering - søk i kobbel der båndet ikkje slepar i bakken/blir til hinder for hunden. Førerplassering - ikkje styre eller gå i vegen for hunden.
Belønning: Belønningar der hunden viser tydeleg engasjement i belønninga. Kan vere godbitar eller leike.


Det er ingen krav om markering. Krav om særskild/langvarig markeringsatferd hjå hunden etter funn kan trekke ned i samarbeidscore som "masing" på hunden, markeringsatferd utan krav frå førar vil ikkje trekke ned. 

 

 

Søket du filmar og sender inn må vise både hund og fører, eller i alle fall hund. Spesifiseringar kjem for kvar oppgåve. Filmen må vere skarpt nok og lyst nok til at det er mulig å vurdere. Det er OK om fører går ut av bildet, men fører må vere tydeleg når han/ho er i nærleiken av hunden. 
Oppgåvene tar utgangspunkt i forskjellige Nosework-momenter, men varianter kan forekomme. Hunden kan søke etter Nosework-dufter eller andre dufter. Oppgåvene vert tilsendt pr epost, og vert lagt ut i ei eiga facebookgruppe for deltakarane. 
 

 

 

 

Last opp filmen på facebook, youtube, vimeo eller kvar som helst – og send inn linken! 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon