Turn Høst 2020

Velkommen til Stag turn's påmelding for breddepartiene - Oppstart i Uke 34

Turngruppa i Stag ønsker nye og eksisterende turnere velkommen til nytt turn semester.


NB!! I forhold til koronasituasjonen følger vi folkehelseinstituttets veileder for smittevern til enhver tid. Vi ber derfor om at også våre medlemmer følger deres anbefalinger for å redusere evt smitte.


Vi har igjen gleden til å ønske gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt semester med turn for breddepartiene. I år tenker vi å flytte oppstart til medio august.  Samtidig med påmelding også betale medlemsavgift til SPKL Stag  ved hver påmelding da det i turngruppa er halvtårsmedlemsskap.

Man betaler kun en medlemsavgift selv om  man er med i flere grupper. Turn, Håndball og Fotball. Det er også mulig å tegne familemedlemsskap i hovedforeningen (tre eller flere medlemmer) til rabattert pris. 

Alle partiene på bredde er delt inn etter alder, men det vil være mulig å være på flere partier om det er plass. Barn i riktig alder i forhold til partiet er prioritert ved fulle partier.

Åpent parti på fredager er for flere aldersgrupper samlet , påmelding også på dette parti.


På grunn av koronasituasjonen er det i år begrenset antall plasser på partiene, så om du under påmeldingen skulle få beskjed om at det er fullt, velg da eventuelt Klasse / Kategori  VENTELISTE og hvilken venteliste du ønsker å stå på.


etter gjennomført påmelding får man en mail med kvittering på påmeldingen, den gjelder som gyldig påmelding og må medbringes på første trening.

.
Oppstart er uke 34 for breddepartier turn.Påmeldingen er bindende og treningsavgiften refunderes ikke.


www.stag.no


Registreringsskjema

Fornavn barn
 *
Etternavn barn
 *
Datoformat dd.mm.åååå
Fødselsdato barn
 *
Klasse/kategori
 *
Alle må i tillegg til treningsavgift til Turn gruppa også betale for medlemskap i STAG
Hovedforenings Medlemsskap
 *
Foresatt Fornavn
 *
Foresatt Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Poststed
 *
Kan ditt barn være med på bilder ?
Bilde
 *