COS Skole - 2-dagers fordypningskurs

FORDYPNINGSKURS I ARBEID MED TRYGGHETSSIRKELEN OG SKOLE


med nytt videobasert veiledningsmateriale utviklet av FolkOm


INNHOLD

I fagfornyelsen er både folkehelse og livsmestring gjennomgående temaer. Forskning viser at relasjonene mellom lærer og elev kanskje er den viktigste enkeltfaktoren for elevens fungering i skolen. Å utvikle livsmestring og folkehelse handler derfor mye om de voksne mestrer å møte elevene på utviklingsfremmende måter.

 

Relasjonsarbeid i skolen krever at man arbeider over tid. Dette kurset vil gi deg verktøy og kunnskap for å kunne arbeide nettopp prosessbasert, enten gjennom veiledning eller med prosjekter med de ansatte i skolen.

 

Kurset gir en fordypning i hvordan man anvender Trygghetssirkelen og boken «Se eleven innenfra» for alle barn, men særlig de barna som trenger den trygge relasjonen aller mest. Et av temaene under disse to dagene er å øke forståelsen for barn som har med seg utrygge erfaringer og for barn med temperamentsmessige utfordringer.

 

Kurset gir også innføring i tenkning rundt arbeid med personale i skolen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen.

 

Kurset gjennomgår også et nytt videomateriale utviklet med FolkOm og Marthe Sveberg, i tillegg til nye arbeidshefter som også kan brukes i prosessarbeidet. Etter kurset vil kursdeltakere få dette materialet som hjelp til å arbeide prosjektbasert i skolen.

 

 

Under dette to dagers kurset vil du lære om:

 

  • Om barn og ulike temperament i lys av Trygghetssirkelen
  • Om barn og utrygghet i lys av Tryghetssirkelen
  • Om å anvende prinsipper fra Trygghetssirkelen i foreldresamarbeidet
  • Om å anvende prinsipper fra Trygghetssirkelen i arbeidsmiljøet

 

I tillegg vil du få konkret innføring i:

 

  • Nytt videobasert veiledningsmateriale
  • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
  • Manual som foreslår måter å arbeide med relasjon over tid


MÅLGRUPPE

Kurset krever at man har tatt COS P på forhånd, og gir tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale, samt arbeidshefter og manual.

 

Kurset er egnet for alle som jobber med veiledning og ledelse innenfor skolesystemet. Kursets nytteverdi er å få en fordypning i anvendelse av Trygghetssirkelen ovenfor skolepersonalet, men også å få materiale til å arbeide prosess- og prosjektbasert.


PRIS

8750,-

Inkluderer videomateriale, arbeidshefter, manual og lunsj


STED OG TID

Onsdag 20. januar 2021 09.30 – 16.00

Torsdag 21. januar 2021 09.00 - 15.30

Røde Kors Konferansesenter i Oslo


KURSHOLDERE

Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida BrandtzægVennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Arbeidssted
Matallergier/matrestriksjoner
Skriv inn type allergi eller matrestriksjon i feltet over
Betalingsmetode
 *