Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme

 

 

De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Helse Sør-Øst har gleden av å komme med en tidlig annonsering av


Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme (4-10 år): Kartlegging, opplæringsprogrammer og opplæringsprosedyrer

Et grunnleggende og praktisk foredrag for lærere, foreldre, støttepersonell og veiledere

Dr. Jed Baker

onsdag 3. februar 2021

på Thon Hotel Opera, Oslo

Tema:

- Definere sosiale ferdigheter

- Utviklingsspørsmål

- Kartlegging av sosiale ferdigheter

- Målsettinger

- Ulike opplæringsprosedyrer

 

Foreleser er Dr. Jed Baker

Dr. Jed Baker er direktør for Social Skills Training Project, en privat organisasjon som gir tjenester til personer med autisme og sosiale kommunikasjonsvansker. Han sitter i det faglige rådgivende styret i Autism Today, ASPEN, ANSWER, YAI, the Kelberman Center og flere andre autismeorganisasjoner. I tillegg skriver han bøker og artikler, holder foredrag og gir opplæring internasjonalt om temaet opplæring i sosiale ferdigheter og håndtering av utfordrende atferd. Han er en prisvinnende forfatter av fem bøker, inkludert Social Skills Training for Children and Adolescents with Aspergers Syndrome and Social Communication Problems; Preparing for Life: The Complete Handbook for the Transition to Adulthood for Those with Autism and Aspergers Syndrome; The Social Skills Picture Book; The Social Skills Picture Book for High School and Beyond; and No More Meltdowns: Positive Strategies for Managing and Preventing Out-of-Control Behavior. Hans arbeid har også blitt omtalt på ABC World News, Nightline, CBS Early Show, og Discovery Health Channel.


Helse Fonna sine videomodelleringsfilmer i opplæring av sosiale ferdigheter er basert på Jed Baker sitt arbeid.


Pris:

Kr. 2 200 Early Bird, påmelding innen 1. september 2020

Kr. 2 500 påmelding etter 1. september 2020

Påmeldingsfrist: 30. november 2020


Praktisk informasjon.

Forelesningen foregår på engelsk


Mer informasjon kommer her:

https://www.ntnu.no/rkbu/rfm

http://www.oslo-universitetssykehus.no/rktaatn

https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/regionalt-fagmiljo-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-rfm

http://www.glennesenter.no/

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Antall
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *