ME-konferanse for helsepersonell

Velkommen til ME-konferanse i Stavanger!  ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST!

Denne konferansen vil gi innblikk i aktuelle tema fra ME-forskning og erfaringer fra klinisk praksis. Konferansen er aktuell for alle helsepersonell som møter ME-pasienter, helsepolitikere, helsebyråkrater og andre beslutningstagere.

Program

08.00 - 08.30 - Registrering

08.30 - 08.40 - Velkommen

08.40 - 09.10 - Kristian Sommerfelt

                          Møte mellom helsepersonell og ME-pasienter

09.10 - 09.50 - Per Julin

                          CFS/ME-klinikken på Stora Sköndal

09.50 - 10.20 - Nigel Speight

                          Problems with professionals for families of children with ME

10.20 - 10.35 - Kaffepause

10.35 - 11.05 - Inger K.L. Vestergaard & Johan Aske Lund , Stavanger universitetssykehus

                          Tilbud til ME-syke barn og unge i Rogaland

11.05 - 11.50 - W. Ian Lipkin

                          ME/CFS research at the Center for Solutions for ME/CFS , Columbia University 

11.50 - 12.45 - Lunsj

12.45 - 13.25 - Katarina Lien

                          PEM og treningsintoleranse ved ME

13.25 - 14.05 - Brian Hughes

                          The psychological approach to ME: A case study in scientific error

14.05 - 14.45 - Øystein Fluge

                          Forskning på sykdomsmekanisme og behandlinger

14.45 - 15.00 - Kaffepause

15.00 - 15.45 - Ron W. Davis

                          Progress and Challenges for a ME/CFS Diagnostic 

15.45 - 16.15 - Plenum og oppsummering

Konferansen har følgende godkjennelser

  • Den norske legeforening med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin
  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med 8 timer
  • Norsk psykologforening med 8 timer vedlikeholdskurs
  • Norsk ergoterapeutforbund med 8 timer til ergoterapispesialist innen somatisk helse eller allmennhelse

Søknader om godkjenning av kurset for en rekke andre yrkesgrupper innen helse er underveis og informasjon om dette vil bli fortløpende oppdatert på denne siden.

Foredragene vil bli holdt på engelsk.

Dersom du ønsker å bestille overnatting på Atlantic hotell, kan dette gjøres til rabattert pris. Dette tilbudet er begrenset (maks 50 stk) og gjelder etter første-mann-til-mølla prinsipp. 

Har du behov for faktura, ta kontakt med med Per O. Navestad på mail: per.navestad@ostraadt.no

Husk at du ikke er påmeldt før du har fått referansenummer, skriv ut og ta dette med. Ordrebekreftelse vil bli sendt din e-postadresse. 

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

Følg oss på Facebook: Norges ME Forening Rogaland Fylkeslag

OBS: Det avholdes også en egen ME-konferanse for åpent publikum 23. september kl. 17.30 - 21.10

Foredragsholdere:

Jørgen Jelstad - konferansier, forfatter og journalist

W. Ian Lipkin - professor i nevrologi, patologi og cellebiologi. John Snow professor i epidemiologi og direktør for Center for Infection and Immunity ved Columbia University, USA
Ron W. Davis - professor i biokjemi og genetikk. Direktør for the Stanford Genome Technology Center ved Stanford University og for Open Medicine Foundation, USA
Øystein Fluge - Onkolog og overlege, del av ME-forskningsteamet ved Haukeland universitetssykehus og UiB 
Kristian Sommerfelt - professor og barnenevrolog ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus
Per Julin - Spesialist i rehabiliteringsmedisin. Forsker og overlege ved ME/CFS-avdelingen på Stora Sköndal, Sverige
Nigel Speight - Barnelege, England
Brian Hughes - professor i psykologi ved the National University of Ireland, Galway
Katarina Lien - lege, forsker og stipendiat ved Oslo universitetssykehus
Inger K. L. Vestergaard - barnelege ved Barne- og ungdomsklinikken på Stavanger universitetssykehus
Johan Aske Lund - barnelege ved Barne- og ungdomsrehabilitering (HABU) ved Stavanger universitetssykehus
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon