COS Skole - Introduksjonskurs

INTRODUKSJONSKURS TIL ARBEID MED TRYGGHETSSIRKELEN FOR Å FREMME TRYGGE RELASJONER I SKOLEN


KURSET ER DELVIS BASERT PÅ BOKEN
«SE ELEVEN INNENFRA» ( BRANDTZÆG, TORSTEINSON, ØIESTAD)


Aldri tidligere har barn tilbragt så mye tid i skolen. Skolen må derfor mer enn tidligere sees i et psykisk helseperspektiv. Relasjonen til læreren er en viktig del av dette. I tillegg har vi er kunnskap enn noen gang om hvor viktig relasjonen til lærer også for elevens læringsutbytte.

Også myndighetene er opptatt av dette. I NOU 2015:8 står det:«Skolen skal også støtte elevenes identitetsutvikling, legge til rette for gode mellommenneskelige relasjoner og arbeide systematisk med det sosiale miljøet på skolen.

 

Trygghetsssirkelen gir et veikart for å fremme nettopp den trygge og utviklingsfremmende relasjonen.

 

Vil vil i denne utdanningen, som bygger på boken Se eleven innenfra (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016), vise hvordan COS er en modell som hjelper alle som jobber med barn, med å ta i bruk kunnskapen fra tilknytningsps- og mentaliseringspsykologien. Modellen bidrar til å bevisstgjøre oss om hva barn trenger for å falle til ro og føle seg trygge, slik at de kan lære nye ting og finne sin plass i verden sammen med andre. COS modellen er aktuell for skolen og læreres arbeid med å fremme god psykisk helse i alle barn.

 

Utdanningen ledes av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson ved Tilknytningspsykologene; Utdanningssenter og klinikk som har ansvaret for implementeringen av Circle of Securitymetoden i Skandinavia i samarbeid med opphavspersonene i Circle of Security International.


INNHOLD


Kurset gir en innføring i tenkning rundt arbeid med personale i skolen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen.

 

Under kurset vil man dermed få en introduksjon til:

  • Tilknytningsteori
  • Mentaliseringsbegrepet
  • Trygghetssirkelen
  • Anvendelse av Trygghetsirkelen i skolen


MÅLGRUPPE


Lærere, pedagoger, sosiallærere, psykologer, helsesøstere og andre faggrupper som jobber med relasjonen mellom barn og ansatte skolen.

 

Kurset krever ikke at man har tatt COS P på forhånd, og gir ikke tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale.

 

Kursets nytteverdi er å få en innføring i kunnskapsgrunnlaget og at begrepene kan anvendes i det daglige arbeidet med elevene på skolen.


PRAKTISK INFORMASJON


Dato: Fredag 28. august kl 09.30 – 16.00

 

Kursholdere: Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg

 

Sted: Røde Kors Konferansesenter

 

Pris: kr 1850, inkludert lunsj

Vennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Arbeidssted
Matallergier/matrestriksjoner
Skriv inn type allergi eller matrestriksjon i feltet over
Betalingsmetode
 *