COS Barnehage - Introduksjonskurs - Oslo august 2020

INTRODUKSJONSKURS TIL ARBEID MED TRYGGHETSSIRKELEN FOR Å FREMME TRYGGE RELASJONER I BARNEHAGEN


KURSET ER DELVIS BASERT PÅ BOKEN
«SE BARNET INNENFRA» ( BRANDTZÆG, TORSTEINSON, ØIESTAD)


Aldri tidligere har små barn tilbragt så mye tid i en institusjonsramme. Barnehagen må derfor sees i et psykisk helseperspektiv.

 

Barnehagens samfunnsmandat er (…) å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 

Du som jobber i barnehagen er en god nummer to for barna. En av verdens mest høythengende andreplasser, faktisk! Det er gjennom disse viktige relasjonene mye av utviklingsskraften skapes for barnet. Boken Se barnet innenfra og Trygghetsssirkelen kan gi dere som arbeider i barnehagen et veikart for å fremme nettopp dette.

 

 

 

Dette kurset gir en innføring i tenkning rundt arbeid i barnehagen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen. Kurset vil ta utgangspunkt i hverdagslige situasjoner og utfordringer i barnehagen.

 

Utdanningen ledes av psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson ved Tilknytningspsykologene; Utdanningssenter og klinikk som har ansvaret for implementeringen av Circle of Securitymetoden i Skandinavia i samarbeid med opphavspersonene i Circle of Security International.


INNHOLD


Dette kurset gir en innføring i tenkning rundt arbeid i barnehagen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen. Kurset vil ta utgangspunkt i hverdagslige situasjoner og utfordringer i barnehagen.

 

Under kurset vil man dermed få en introduksjon til:

  • Tilknytningsteori
  • Mentaliseringsbegrepet
  • Trygghetssirkelen
  • Anvendelse av Trygghetsirkelen i barnehagen


MÅLGRUPPE


Pedagoger, psykologer, helsesøstre og andre faggrupper som jobber med relasjonen mellom barn og ansatte barnehagen.

 

Kurset krever ikke at man har tatt COS P på forhånd, og gir ikke tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale.

 

Kursets nytteverdi er å få en innføring i kunnskapsgrunnlaget og at begrepene kan anvendes i det daglige arbeidet med barna i barnehagen.


PRAKTISK INFORMASJON


Dato: Torsdag 27. august kl 09.30 – 16.00

 

Kursholdere: Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg

 

Sted: Røde Kors Konferansesenter

 

Pris: kr 1850, inkludert lunsj

Vennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon