Korleis fremje helse og meistring i møte mellom helsepersonell, pasient og pårørande? Kurs i Helsepedagogikk

Grunnkurs i helsepedagogikk inneheld teori, øvelsar og praktiske hjelpemidler for deg som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid. Vi skal mellom anna snakke om korleis vi kan fremje helse og meistring, kva som skal til for at kunnskap blir til nytte og korleis vi kan spele på dei ressursane folk har.

 

Målgruppe: Tilsette og brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesten som er engasjert i helsefremjande og førebyggande arbeid, i gruppe- eller på individnivå.

 

Arrangør: FOUSAM ved fagleg nettverk for læring og meistring.


Venteliste: Grunna covid-19 og smitteverntiltak er det førebels sett ei grense på 15 deltakerar. Dette kan endre seg fortløpande. Skulle kurset vere fulltallig og du vil stå på venteliste kan du sende ein epost til: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no så tek me kontakt om det skulle opne seg ei moglegheit for deltaking.


Praktisk informasjon
Sted: undervisningsrom på Uni-K
Startdato: 15.10.2020 kl. 09:00
Påmeldingsfrist: 31.08.2020 kl. 23:59
Kvalamarka 20
Haugesund
5514
Kontaktinformasjon:
Emy Kirkhus Dale
emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon