Musikkstudentkonferansen 2020

Velkommen til Musikkstudentkonferansen 2020 på Norges musikkhøgskole! Deltagelse er gratis, og det er mulig å søke om reisestøtte opp til 1500 kroner. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Navn på institusjon
E-post
 *
Er du
-----------------------
-----------------------
Vil du delta på middag?
Dietter/allergier
Søker du om reisestøtte?
Søknad om reisestøtte sendes til cempe@nmh.no.
 *