Bachata Improver 8 ukers kurs tirsdager på Tunga 2020

                                                                                                                                                                                                              

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt vårprogram for 2020.
(English text below)


På dette kurset er det kun parpåmelding. Dette gjelder for alle parkurs lengre enn 6 uker. Dersom det er ledige plasser tett opptil kursstart, vil det åpnes for begrenset singlepåmelding. Dette vil typisk være tilgjengelig helga før kursstart. 

Følgende rabatter er tilgjengelige:

- 100,- medlemsrabatt SalsaNor Trondheim - betales ved følgende link: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=301434#init 

- 350,- kr. per kurs ved påmelding på 2 eller flere langkurs* i samme kursrekke. 
- 210,- kr. studentrabatt. Krever forevisning av gyldig studentbevis. 

*Følgende langkurs 2. og 3. kursrekke vårsemester 2020:

Salsa2 Puerto Rican Beginner, Puerto Rican Salsa Improver, Body Coordination & Musicality, Salsa 2 Cuban Beginner

Venteliste
Prøv først å finne deg en partner via facebook gruppen "Finn partner til vårens kurs". Fungerer også som venteliste! Dersom dette ikke lykkes, skriv deg opp på venteliste ved å sende mail med navn, epostadresse og mobilnummer til kurskontaktens epostadresse

Avmelding/refusjon
Det er mulig å melde seg av og få refundert kursavgift før kursstart. 
Se hjemmesiden vår for mer info

Viktig info ifm kursoppstart:
Ta med bevis for betaling (e-post eller utskrift) og gyldig studentbevis dersom du har krysset av for studentrabatt. Kun innesko er tillatt på våre kurs. Ta med drikkeflaske. Det er rullering av dansepartner på alle våre parkurs. 


English version

This course only has couple registration. This applies to all couple courses of 6 weeks or more. If there are spots available close to the course start - typically the weekend before, we will open for a limited single registration. 

The following discounts are available:

Less 350,- per course when signing up for  2 or more longer courses* in the same series of courses.

Less 210,- kr.  student discount. Requires proof of valid student ID.

*Longer courses 2. and 3. course serie spring semester 2020:

Salsa2 Puerto Rican Beginner, Puerto Rican Salsa Improver, Body Coordination & Musicality, Salsa 2 Cuban Beginner

Waiting list
We kindly ask you to try and find a partner on your own via the Facebook group "Finn partner til vårens kurs" (Find a partner for the spring semester). If this is not successful, ask to be put on a waiting list by sending an e-mail with your name, e-mail address and mobile number to the course contact's email address. 

Withdrawal/refund
You can withdraw from a course and have the course fee refunded before the course starts. See our home page for more info

Important information regarding the course start:
Bring proof of payment (e-mail or print out) and a valid student ID if you have ticked off for student discount. Only indoor shoes are allowed on our courses. Please bring a drinking bottle. There is a continual change of dance partner at all our couple courses.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon