Ultralyd Advanced modul 11 - Utralydguidede injeksjoner på kadaver

Velkommen til modul 11 i advanced rekken innen MSK ultralyd - Utralydguidede injeksjoner på kadaver


OBS: kurset blir flyttet til ny dato sommeren 2021 grunnet covid 19 situasjonen og usikkerheten rundt reiserestriksjoner til England. Påmelding er stoppet inntil videre. 


Dette kurset er et temakurs som ikke inngår i den formelle spesialistutdanningen som modul 1-9, men som gir poeng for vedlikehold om man har blitt spesialist med 14 timer. 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har etablert et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. 

Kurset tar for seg aktuelle metoder for injeksjonsteknikker på ultralydveiledning på kadaver. Hver deltaker for tett veiledning av erfarne injeksjonsterapeuter.

Kurset er støttet av Fysiofondet og arrangeres av PFF og FUA i samarbeid med SMUG i London der vi har fasiliteter som tillater masse praktisk trening på kadaver for å bli bedre skolert på ultralydveiledet injeksjonsterapi. Kurset egner seg for de som har tatt farmakologiske kurs og gjennomført flere advanced UL kurs i PFF regi og som ønsker å utvikle sine injeksjonsteknikker. Det egner seg spesielt for de som i dag driver med injeksjoner men som ønsker med veiledning. 

Det er 4 personer pr kadaver og 1 veileder pr 4 deltakere. 2 personer deler på en UL skanner så det er mye tid til praktisk trening


Program:


Dag 1 – Underekstremitet


0900-0915:Registrering


0915-0930:Presentasjon og diskusjon - Dagens plan
Målsetninger og introduksjon til lærere
Regler for disseksjonssalen!


0930-0945:Presentasjon og diskusjon – Type Injeksjoner
Vi vil dekke ledd-, seneskjede-, bursa- og nerveinjeksjoner pluss mer avanserte prosedyrer, deriblandt barbotage, high volume injeksjoner, hydrodistensjon, tendon stripping og dry needling teknikker.
Hva skal vi injisere og når? – en gjennomgang av evidens og empiri
Ultralydveiledet injeksjon og evidensbase – er det nyttig?


0945-1015:Presentasjon og demonstrasjon – Injeksjonsteknikk
Hvordan utfører man «in plan» og «out of plane» injeksjon – tekniske vurderinger og gode tips til posisjonering av probe, innstillinger på maskin for å optimalisere visualisering av nålen


1015-1130:Disseksjonssal
Demonstrasjoner og praktisk work shop: Kneledd – intraartikulær,infrapatellar og superfisiell bursa og «high volume» patellearsene, fettputeinjeksjon, aspirasjon, semimembranosus seneskjede, Bakers cyste


1130-1300Disseksjonssal
Demonstrasjoner og praktisk work shop: Fot og Ankel – talocrural, sinus tarsi, flexor hallucis longus og tibialis posterior seneskjede, mediale og laterale recess, posterior impingement, Mortons neurom, 1. MTP, sesamoidititt, akilles «high volume» injeksjon og skraping av sene.


1300-1345Lunsj


1345-1445Disseksjonssal
Demonstrasjoner og praktisk work shop: Hofte og lyske – intraartikulær hofteledd, psoas seneskjede, ilioinguinalnerve, snapping hip og adduktor sene


1445-1500Presentasjon og diskusjon
Betraktninger om prosedyrer ved ultralydveiledede injeksjoner – diskusjon om sterilitet, aseptisk teknikk, tildekning av probe og bruk av steril gel og antibakterielle stoffer.


1500-1700Disseksjonssal (kadavre vil bli lagt på siden)
Demonstrasjoner og praktisk work shop:
Hofte – gluteus medius og minimus, bursa trochanterica injeksjon.
Kne – ITB friksjonsyndrom, bursa pes anserina
Ankel – peroneus sene injeksjon, ST ledd og sinus tarsi injeksjon
Gjennomgang og repetisjon Dag 1


Dag 2 – Overekstremitet


0900-0915:Registrering
Repetisjon fra dag 1
Plan for dagen


0915-1100Demonstrasjoner og praktisk work shop: Skulder – intraartikulær, AC-ledd, subacromiell bursa, biceps lange hode seneskjede, suprascapulære nerve


1100-1300Demonstrasjoner og praktisk work shop: Håndledd og hånd – Intraartikulær, scaphoid-lunatum, TFCC, DeQuervains tenosynovitt, karpaltunellsyndrom, Guyons kanal, triggerfinger


1300-1400Lunsj


1400-1600Demonstrasjoner og praktisk work shop: Albue: Intraartikulær (radius-ulna, humerus-ulna), fossa cubita, felles fleksor og ekstensorsener og distale biceps


1600-1650Demonstrasjoner og praktisk work shop repetisjon: Kursdeltagere bestemmer selv hvilke injeksjoner som skal gjennomgås


1600-1700Presentasjon og diskusjon
Oppsummering
Fremtiden for ultralydveiledede injeksjoner
Utfylling av tilbakemeldingsskjema og utdeling av diplom

 

Se http://www.ultralydscanning.no for mer informasjon om UL utdanningen og kursrekkene.

Program:http://www.ultralydscanning.no/modul-11.html

FACEBOOK EVENT:  


 

Forelesere og veiledere ved injeksjonskurset i London.


Kursledere for PFF: 

Kjetil Nord-Varhaug - Fysioterapeut - Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd. Leder av Spesialistrådet i Muskel og skjelett Ultralyd (MPFF).
Diploma of Injection Therapy

Marius Fredriksen - Fysioterapeut - Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd. Medlem av Spesialistrådet i Muskel og skjelett Ultralyd (MPFF).
Diploma of Injection Therapy


Veiledere fra SMUG:

Chris Myers – Extended Scope Physiotherapist, Osteopath and MSK Sonosgrapher

Dr Lorenzo Masci – Consultant Sports Medicine Doctor and MSK Sonographer

Dr Jon Houghton – Consultant Sports Medicine Doctor and Rheumatologist

Mr John Leddy – Extended Scope Physiotherapist & MSK SonographerBeklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon