GA-konferansen 2020

GA-konferansen 2020 vil gi deg innblikk i:

* Ny flyteknologi, hydrogen og batterifly. Hør fra de som utvikler teknologien og beveger markedet.

* ADS-B i Norge i fremtiden.

* Nytt regelverk for instrumentbevis, instruktørrettighet og skolefly.

* Utviklingen på arbeidsmarkedet for flygere. Du får en sjanse til å bli ansatt! Ta med sertifikat og loggbok.

* Hendelser og ulykker i alle grader og avskygninger. Du vil bli sikrere og bedre rustet til å takle kriser både i lufta og på bakken.

* Part M Light. Fremtidens vedlikeholdskrav til private fly.

Workshops

På lørdagen behandles fire ulike temaer i to ulike rom, parallelt med hovedprogrammet. På søndag er det kun ett program. På lørdag kan man altså velge hovedprogrammet, eller en av de fire separate workshopene som foregår andre steder i hotellet. Slik kan du velge de temaene du finner mest spennende. Etter lunsj på lørdag vil det bli to ulike temaer, frem til tepause-tid. De to er: 

Instrumentrettighet - om ulike veier til ulike instrumentrettigheter, både CBIR i EASA, IR fra USA og den nye Basic Instrument Rating (BIR) og -

Luftromskrenkelser - om ansvarsfordelingen mellom flyger og flygeleder for å unngå luftrom, annen trafikk og terrengkollisjon. Du hører fra Luftfartstilsynet om reglene, du hører en flygeleder fortelle om hvor luftromskrenkelser inntreffer og Tommy Norvik forteller om hans opplevelse av å fly inn i Oslo TMA og den videre saken etter at hendelsen ble innrapportert. 

Hovedprogrammet i konferansesalen gir samtidig en gjennomgåelse av EASAs safety promotion, erfaringene fra UK der de har opprettet et sikkerhetsforum for GA og opprettelsen av et sikkerhetsforum for GA i Norge. Du får et foredrag om hvordan spleiseflyging kan gjøres lovlig og får Samferdselsdepartementets syn på ny GA-flyplass for Oslo.

Etter tepause-tid kan du igjen velge hovedprogrammet, eller to ulike temaer som alternativer. Det blir: 

DTO - om alle nyhetene som alle som driver DTO bør vite om og - 

Praktisk info - som omhandler AIS/NOTAMs tips om flightplan, Tolletatens info om tollregler for GA og Per Julius Helwegs foredrag om hvordan du planlegger landing på en ukjent plass. 

Hovedprogrammet i konferansesalen er viet George Lundbergs beskrivelse av å totalhavarere et fly og opplevelsen av sitte fast i vraket under vann. Luftfartstilsynet vil også gjennomgå regelverket Part M Light - det nye vedlikeholdregimet for privatfly.

Kostnader

I år koster det kr. 400,- å melde seg på. Til gjengjeld får du hotellets rikholdige lunsj begge dager i tillegg til snacks, te og kaffe i møterommene. Luftfartstilsynet betaler selve konferansen og subsidierer hver deltaker med omtrent like mye som deltakeravgiften.

Hotell

Trenger du hotell, er du selvsagt velkommen til å bo på konferansehotellet. Hotellet gir deg en rabattert pris dersom du følger denne lenken. Bestiller du innen 10. februar får du rom med frokost til kr. 1.295,- per natt. Se mer om hotellets fasiliteter her.


Foredragsholdere

Sergey Kiselev              ZeroAvia                                     Hydrogen som drivstoff for fly

Espen Høiby                OSM-Aviation                             Fremtidens luftfart (Elektriske fly - flygermangelen)

Fabian Kiensle            Garmin                                        ADS-B in for GA in Europe

Tom Røren                   GA-sikkerhetsforum                  Hvordan snu en negativ ulykkestrend?

Richard Simonsen      Helitrans                                     Altaulykken - hvordan håndtere at alle omkom

Helge Rossebø            Luftfartstilsynet                         Grunnleggende instrumentrettighet

Marianne Iversen                                                             Pilots needs to know what the machine is doing

George Lundberg        Oslo Flyveklubb                         Mayday - å totalhavarere et fly

Trevor Pegrum             Garmin                                       Autoland - when all else fails

Deon Mitton                                                                      Eksotisk flyging

Jon Sneltvedt               Havarikommisjonen                  Havarikommisjonens arbeid - ulike ulykker

Christian Mikalsen      Oslo GA                                       Ta med betalende passasjerer - lovlig

Petter Strand               Luftfartstilsynet                          Part M Light - fremtidens vedlikeholdsregelverk for privatfly

Samferdselsdepartementet                                            Den nye løsningen for GA-flyplass i Oslo

Utstillere

AIS/NOTAM

Norges Luftsportforbund

Garmin

AOPA

MAF

Tolletaten


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Mobil
Her velger du hvilket program du vil følge fra 13.15 - 15.30 lørdag 14. mars 2020.
Programvalg før 15:30
Her velger du hva du vil delta på etter 15:30 lørdag den 14. mars 2020.
Programvalg etter 15:30
 *