SalsaNor membership 2020

Bli medlem i SalsaNor

Her kan du melde deg inn som medlem i én av våre 2 foreninger:

SalsaNor (omfatter SalsaNor Oslo og Stavanger, samt alle SalsaNor-eventene: SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling), eller

SalsaNor Trondheim

Du kan også velge tilleggsmedlemsskap og blir medlem av begge.


Medlemssfordeler

Medlemmer i SalsaNors foreninger gir følgende rabatter på våre arrangement gjennom året:

  • Ordinære kurs  - 100 kr
  • Festivaler - 100-200 kr 
  • Mange øvrige sosiale arrangement - 50 kr
  • Konserter - rabatt varierer, se konsertevent
  • Dansereise til Cuba - 500 kr

Du vil også bli invitert til din hovedforenings årsmøte i 2021.

(Ønsker du å bli invitert til årsmøte 2021 i den andre foreningen må du hake av for dette. Ekstra medlemskap koster nok 50,- og kan ikke velges i etterkant. )

LINK til Medlemsskap i SalsaNor UNG (under 25 år) for kr 50 finnes her.


Sign up for a SalsaNor membership

Here you can register as a member of one of our 2 associations: 

SalsaNor (includes SalsaNor Oslo and Stavanger, and all SalsaNor events: SalsaNor to Cuba, SalsaNors Rueda Congress, rueda.casino, Oslo Caribbean Feeling), or 

SalsaNor Trondheim 

You can also choose additional membership and become a member of both.


Why become a SalsaNor member? 

Members of SalsaNor's associations give the following discounts on our events throughout the year:

  • Ordinary courses - 100 NOK
  • Festivals - 100 - 200 NOK
  • Many of our social events - 50 NOK
  • Concerts - see concert event 
  • Dance holiday to Cuba - 500 NOK

You will also be invited to your annual general meeting in 2021.

(If you want to be invited to the annual meeting in 2021in the other association, you have to bullet the organisation. Additional membership cost nok 50,-.)


LINK for Membership in SalsaNor UNG (under 25 years) NOK 50 here.

The registration deadline has passed or the event is fully booked