AVLYST - ISACA Norway Chapter - Medlemsmøte Oslo 18.mars

Velkommen til  ISACA Norway Chapter medemsmøte!

Temaene ikveld har brede og relevante fokusområder for både sikkerhetskultur, compliance og risikostyring. 

Arrangementet avholdes i kjente omgivelser på Brygg i Storgata og det vil være mulighet til mat i forkant av møtet. 

Vel møtt!


16:00-16:45
Velkommen og registrering 
16.45-17.00Styret informerer
Litt om styrets planlagte arbeid fremover.
17.00-17.45.

Ole André Bråten,
Kriseforsker og rådgiver

Sikkerhetskultur handler om mennesker
Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

17:45-18.00
Pause
18.00-18.45

Michael Long, 
founder and CEO of ComplianceDB, the world's first DevOps Compliance Journal


Designing a DevOps Compliance Journal

Proving compliance with regulation is an under-served area of devops. Most regulations are written with general guidance, not specifying the exact recipe to follow. In order to comply, organizations implement manual processes and gate-checks, with every software release documenting the proof that the agreed processes have been followed.

This talk will provide an introduction to DevOps Compliance Journals, a technology that allows you to automate the change and release control in a Secure Software Development Lifecycle.  It will look at the various design options on implementation, and demonstrate example workflows with ComplianceDB.

18:45-19.00
Pause
19.00-19.45

Berit Børset & Marie Lahn Rømcke,
IT Security, Quality & Risk direktør og fagleder i IT RIsk & Security Center i DNB

Fra Excel til data styrt risikostyring
Erfaringsbasert foredrag om modenhetsreisen for IT risikostyring i DNB Fra etablering av grunnmur for risikostyring og videre utvikling mot proaktivitet, data modell og automatisering. Vi deler læringer, utfordringer og løsninger som man har gjort seg underveis i arbeidet. 

19:45-
Diskusjoner og nettverksbygging


Møtet gir 3 CPE poeng.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon