alor nettverk 26.11.2020KoRus vest Stavanger, Haugaland A-senter, Akan og Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Scandic Maritim hotell, Haugesund den 26.11.2020, kl. 08.30-15.15.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

For mer info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Pris; 680.-

- se program 


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Telefon
 *
Stilling/rolle
Arbeidssted
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Fakturanavn
 *
Faktura merkes med: (evt. referansenr fra din arb.giver)
 *
Fakturaadresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Matallergi
Sett kryss om du IKKE ønsker å stå på deltakerlisten
Kommentar
 *