Lady Styling - 8 uker onsdager Tunga 2020

                                                                                                                                                                                                              

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt vårprogram for 2020.
(English text below)


På dette kurset er det kun singel påmelding. 

Følgende rabatter er tilgjengelige:

- 100,- medlemsrabatt SalsaNor Trondheim - betales ved følgende link:   https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=301434#init

- 250,- per kurs ved påmelding på 2 eller flere langkurs* i samme kursrekke. 
- 150,- studentrabatt. Krever forevisning av gyldig studentbevis. 

*Følgende langkurs 1. kursrekke vårsemester 2020:

Puerto Rican Salsa Improver, Body Coordination & Musicality, Lady Styling, On 2 Combo Improver/Intermediate, Rueda Standard og Rueda Avansert.

Avmelding/refusjon
Det er mulig å melde seg av og få refundert kursavgift før kursstart. 
Se hjemmesiden vår for mer info

Viktig info ifm kursoppstart:
Bevis for betaling (e-post eller utskrift)

Gyldig studentbevis.

Innesko (kreves!) og drikkeflaske. 

Det er rullering av dansepartner på alle våre parkurs. 


English version

This course only has single registration. 

The following discounts are available:

Less 100,- members discount for SalsaNor Trondheim  Payment by following link:   https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=264993

Less 250,- per course when signing up for  2 or more longer courses* in the same series of courses.

Less 150,- student discount. Requires proof of valid student ID.

*Longer courses 1. course serie spring 2020:

Puerto Rican Salsa Improver, Body Coordination & Musicality, Lady Styling, On 2 Combo Improver/Intermediate, Rueda Standard og Rueda Avansert.


Withdrawal/refund
You can withdraw from a course and have the course fee refunded before the course starts. See our home page for more info

Important information regarding the course start:

Payment-proof (e-mail or print out)

Valid student ID

Indoors shoes (Required) and og water-bottle 

There is a continual change of dance partner at all our couple courses.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon