Orienteringsmøte om Trøndersk matfestival 2020 og Trøndersk matmanifest


Brit Melting fra fra Oi! Trøndersk mat og drikke! kommer til Oppdal for å orientere om Trøndersk Matfestival 2020 som feirer 15 år, og om Trøndersk matmanifest.

Kanskje kan vi i Oppdal og Rennebu få til noe spennende sammen i forbindelse med 15 års jubileet til Trøndersk matfestival?


Trøndersk matfestival:

Trøndelag er en betydningsfull og stor matregion, og har en enorm produksjon og verdiskaping innenfor havbruk og jordbruk. Som et resultat av dette, har Trøndelag et mangfold av lokale mat- og drikkespesialiteter. Trøndersk Matfestival er årets høydepunkt i Matriket Midt, med  170 utstillere, 200 000 besøkende og en helt unik stemning. 

Trøndersk Matfestival arrangeres av Oi! Trøndersk Mat og Drikke, et nonprofit aksjeselskap som jobber for å skape mersmak og merverdi for mat og drikke i Trøndelag. Festivalen ble første gang arrangert i 2005, og har siden vokst til å bli landets største lokalmatfestival. Sammen med våre samarbeidspartnere løfter vi Matriket Midt. 


Trøndersk Matmanifest:

Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet. Oi! baserer sin virksomhet på Trøndersk Matmanifest – en bærebjelke for alle våre aktiviteter og prosjekter. Som første region i verden, fikk nemlig Trøndelag et eget matmanifest i 2011. Det både forplikter og begeistrer. Et bredt spekter av aktører framsnakker maten og råvarene fra Trøndelag. Det gjør maten synlig i mange sammenhenger, og gir stolthet og identitet både innen landbruket og sjømatnæringen. Råvarer fra regionen spiller altså en hovedrolle hos barnehager og skoler, via hotell, restauranter og slakteri, til offentlige aktører og dagligvarekjedene Rema 1000 og MENY Midt-Norge.

 

Registreringsskjema