COS Barnehage - 2-dagers fordypningskurs

FORDYPNINGSKURS I ARBEID MED TRYGGHETSSIRKELEN


med nytt videobasert veiledningsmateriale utviklet av FolkOmINNHOLD

Relasjonsarbeid i barnehagen krever ofte at man arbeider over tid. Dette kurset vil gi deg verktøy og kunnskap for å kunne arbeide nettopp prosessbasert, enten gjennom veiledning eller med prosjekter med de ansatte i barnehagen.

 

Kurset gir en fordypning i hvordan man anvender Trygghetssirkelen og boken «Se barnet innenfra» for alle barn, men særlig de barna som trenger den trygge relasjonen aller mest. Et av temaene under disse to dagene er å øke forståelsen for barn som har med seg utrygge erfaringer og  for barn med temperamentsmessige utfordringer.

 

Kurset gjennomgår også et nytt videomateriale utviklet med FolkOm og Marthe Sveberg. Etter kurset vil kursdeltakere få videomateriale som hjelp til å arbeide prosjektbasert i barnehagen.

 

Kurset gir også innføring i tenkning rundt arbeid med personale i barnehagen basert på kunnskap fra tilknytningsteori og Trygghetssirkelen.

 

Under dette to dagers kurset vil du lære om:

 

  • Om barn og ulike temperament i lys av Trygghetssirkelen
  • Om barn og utrygghet i lys av Tryghetssirkelen
  • Om å anvende prinsipper fra Trygghetssirkelen i foreldresamarbeidet
  • Om å anvende prinsipper fra Trygghetssirkelen i arbeidsmiljøet

 

I tillegg vil du få konkret innføring i:

 

  • Nytt videobasert veiledningsmateriale
  • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
  • Manual som foreslår måter å arbeide med relasjon over tid.


MÅLGRUPPE

Kurset krever at man har tatt COS P på forhånd, og gir tilgang til eget videobasert veiledningsmateriale, samt arbeidshefter og manual.

 

Kurset er egnet for alle som jobber med veiledning og ledelse innenfor barnehagesystemet. Kursets nytteverdi er å få en fordypning i anvendelse av Trygghetssirkelen ovenfor barnehagepersonalet, men også å få materiale til å arbeide prosess- og prosjektbasert.


MATERIALE

Kurset gir tilgang til:

  • Nytt videobasert veiledningsmateriale
  • Nye arbeidshefter for bruk i veiledning/prosjekt
  • Manual som foreslår måter å arbeide med relasjon over tid.


PRIS

8750,-

Inkluderer videomateriale, arbeidshefter, manual og lunsj


STED OG TID

Mandag 31. august 09.30 – 16.00

Tirsdag 1. september 09.00 – 15.30

Røde Kors Konferansesenter i Oslo


KURSHOLDERE

Psykologspesialistene Stig Torsteinson og Ida Brandtzæg
Vennlig hilsen

Stig Torsteinson & Ida Brandtzæg

Tilknytningspsykologene


Registreringsskjema