Adventpila 2019

Førde bogeskyttarklubb inviterar til sitt tradisjonelle førjulsstemne Adventpila i Gaularhallen på Sande i Sunnfjord. Som vanleg skal det skytast 60 piler på 12/18 meter + finalar.
Aspirantar (8-10) og minijunior (11-13) skyt ikkje finalar, og kan velgje å skyte berre 30 piler uapprobert.

TK kl. 10.30
Oppvarming kl. 10.40
Stemnestart kl. 11.00
Finalestart ca. 15.30

 

Registreringsskjema