Finn roen med pusten

Kor ofte teinkjer du over korleis du pustar?

Den moderne verden gir oss travle kvardagar, og me stressar meir enn før. Men kva er det me stressar for?

Stress og bekymringar gjer til at me pustar mindre, og ofte held me pusten uten å ver klar over det. I tillegg er me meir stillesittande enn før, og dette er ein dårleg kombinasjon.  Lite bevegelse og mykje stress gir dårlegare sirkulasjon i kroppen og over tid kan det føre til sjukdom.
Kroppen gir oss heile tida små teikn når det er ubalanse. Lyttar me ikkje, gir den oss sterkare og sterkare teikn. 

Når du flyttar fokuset ned på pusten, kan du lett finne roen. 
Du finn tilbake til nået. Du er tilstede i kroppen.
Du kan auke oksygeninntaket, du kan hjelpe kroppen å kvitte seg med avfallsstoffar, du kan auke sirkulasjonen, du kan roe ned. Pusten kan alltid hjelpe deg - om du berre tek deg tid til å vere meir bevisst korleis du pustar.

Dette minikurset byr på:
* Strekkeøvelsar for å opne for ein bedre pust
* Ulike pusteteknikker - beroligande og rensande
* Ein lang god avspenning 

 

Registreringsskjema