Hingstekåring Norsk Varmblod 2020

Norsk Varmblod avholder sin årlige Hingstekåring under Norwegian Horsefestival på Lillestrøm 12-14. februar 2020.  


Hingstekåringen er åpen for hingster 3 år og eldre. Hingsten må ha en avstamning som kvalifiserer til innføring i Norsk Varmblod sitt A-register. 


Ordinær påmeldingsfrist er 12. januar. Ingen etteranmeldelse. 


Kåringsnemda for 2020 er Cecilie Kilde (leder), Guri Haarr og Magne Lilleeng.


Testrytter for gangartshester er Søren Wind. Testrytter sprang: kommer senere.


Konsulenter: kommer senere.


I henhold til avlsplan skal hingsten gjennom en forhåndsundersøkelse før kåring. Røntgenbilder og skjema skal sendes inn for vurdering før hingsten fremstilles. Frist for innsending er 20. januar 2020.


Bilder må være i DICOM-format som link til nedlastning, på usb-stick eller på cd.


Hingster til kåring har obligatorisk oppstalling. Oppstalling er inkludert i kåringsavgiften. Hingster som oppnår avlsgodkjenning vil bli etterfakturert kr. 1500,00 for godkjenningsgebyr. Gebyret dekker eventuell DNA-test og test for WFFS.


  • Hingster til førstegangs visning kr. 6500,00
  • Hingster til andre gangs visning kr. 5500,00


Alle hingster til kåring skal gjennom følgende:

  • Forhåndsundersøkelse
  • Klinisk helsesjekk på kåringsplassen
  • Mønstring på fast bunn
  • Eksteriør
  • Bruksprøve eller prestasjonsvurdering
  • Observasjon av stallvaner


For hingster 6 år og eldre er det prestasjonskrav for å være berettiget til fremvisning for kåring. For 5 årige hingster er det ønskelig, men ikke påkrevd, at hingsten har deltatt i aldersbestemte klasser.


Alder ved fremstilling            Sprang                        Dressur                       Feltritt

6 år                                         1,20                            LA                               100 cm

7 år                                         1,30                            MB                              CNC*/ CCN *

8 år og eldre                           1,40                            MA                              CNC **/ CCN **Aktuelle bruksprøver 2020


3-årige hingster avprøves i løshopping samt med gangartsprøve under egenrytter og fremmedrytter.


4 årige gangartshingster avlegger gangartsprøve med egenrytter og fremmedrytter. Hingsten skal vises under rytter to ganger i løpet av kåringen. 4 årige gangartshingster avprøves i løshopping. 


4 årige spranghingster avlegger sprangprøve med egenrytter og fremmedrytter. Hingsten skal vises under rytter to ganger i løpet av kåringen.


Hingster 5 år og eldre avlegger rideprøve i spesialdisiplin med egenrytter og fremmedrytter. Hingsten skal vises under rytter to ganger i løpet av kåringen.


Hingster 8 år og eldre med internasjonale plasseringer i minimum MA dressur, 1.40m sprang, i CNC**/CCN** feltritt fritas fra bruksprøve og løsvisning av gangarter.


Utstillingsreglement

Avlsplan

Skjema for forhåndsrøntgen

Standard helseprotokollForslag til overnatting


Thon Hotel Arena

Thon Hotel Lillestrøm
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon