Klangen før fela 2020

Kurs i kveding, joik, seljefløyte, munnharpe, langeleik, harpe og lyre, lur og bukkehorn

24.-26. januar 2020 på Riksscenen i Oslo

Arr: Norsk Lur- og Bukkehornlag, Norsk Langeleikforum, Norsk Munnharpeforum, Norsk Kvedarforum, 

Juoigiid Searvi, Riksscenen.


Instruktører:

Lur og bukkehorn: Bendik Smedåsgjelten Qvam / Eilif Gundersen 

Joik:  Kirsten Marit Olsen / Thorvald Hansen

Seljefløyte : Steinar Ofsdal

Langeleik: Magnhild Karsrud (barn og unge)/ Solveig Vatn Weisser (nybyrjarar) / Gunnlaug Lien Myhr (vaksne)

Munnharpe: Tom Willy Rustad (meisterklasse) / Bernhard Folkestad, Oddvin Horneland (nybyrjarar) / Jon Bugge Mariussen (vidarekommande)

 Kveding: Camilla Granlien / Olaf Moen

Ideverksted med harpe og lyre: Stein Villa 


PROGRAM

 

Fredag

Kl. 18.00  Klubbscenen

Kursåpning og registrering av kursdeltagere

Presentasjon av instruktører, sosialt samvær, åpen scene

Kl. 21.00 konsert på Hovedscenen: 

O.M.Sandvik: 100 år etter. Med Camilla Granlien, Bjørn Sigurd Glorvigen, Vegar Vårdal, Tom Willy Rustad. Billetter kr. 100 for kursdeltagere.

 

Lørdag

Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere
Kl. 09.30 Hovedscenen Fellessamling og orientering, informasjon om kursene

Kl. 10.00 Kurs
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Hovedscenen Musikkforedrag:  Om instrumentenes dype røtter ved musikkarkeolog Gjermund Kolltveit.

Kl. 13:45 Hovedscenen/Messaninen :  Presentasjon av instrumentmakarane / Instrumentmarknaden opnar.

Kl. 14.30 Kurs                                                                                                        

Kl. 16.30 Middagspause 

Kl. 18:00 Fyrispel (intimscenen)                                                                        

Kl. 20.00 Hovedscenen: Konsert og dans (inkludert i kurset)

Medvirkende:  Kursdeltakarane. Konserten og festen er gratis for kursdeltagere

Kl. 23.00 Klubbscenen: Tuvas blodklubb (ikkje inkludert i kurset)


 

Søndag

Kl. 10.00 Hovedscenen: "Frå note til framføring” ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen 

Kl. 11.00 Kurs

Kl. 13.30 Hovedscenen:  Oppsummering og avslutning med kursinnslag

 

------


Det undervises på lurer og munnharper stemt i G

Lur- og bukkehornkurset krever grunnkunnskap, f.eks. som messingblåser på korpsnivå

Munnharper og langeleiker kan lånes på forespørsel

Kurs i lyre og harpe er for alle nivåer.  Det blir instruksjon og deling av kunnskap.


Barn under 12 år i følge med foreldre gratis


Arrangeres med støtte fra: TBA


Instrumentmarkedtorg:

Sverre Heimdal, lyrer og fløyter
Simen Roheim Iversen, munnharpesmed

Magnar Storbækken, lur

Sverre Jensen, harpe, lyre, langeleik 


CD-salg, bøker og rekvisita.


 

www.kvedarforum.no     www.lurogbukkehorn.org     www.langeleikforum.no   www.juoigiidsearvi.no

www.munnharpe.no     www.riksscenen.no


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon