Hydrogensikkerhet - teori, praksis og samfunnsutfordringer

Den 5. desember inviteres det til en workshop på hydrogensikkerhet, brukeraksept og samfunnsutfordringer i Forskningsparken i Oslo. Arrangementet organiseres i et samarbeid mellom prosjektet SH2IFT og Norsk Hydrogenforum. Presentasjoner vil bli gitt av prosjektpartnere i SH2IFT og eksterne inviterte foredragsholdere, bla annet HYON. Partnerne i SH2IFT er Air Liquide, Ariane, Equinor, Shell, Gexcon, Statkraft, SVV, JBDir, DSB, Nye Veier, Nasta, flere Fylkeskommuner, NORCE, TØI, RISE Fire Research, NTNU og SINTEF.


Arrangementet begynner kl 9 og avsluttes kl 15. De tre sesjonene skal omhandle:

  • Sesjon 1: Hydrogensikkerhet i praksis
  • Sesjon 2: Hydrogensikkerhet i teori
  • Sesjon 3: Drivere, barrierer og flaskehalser


Foreløpig program:

08:30 ‒ 09:00 Registrering og kaffe

09:00 ‒ 09:10 Velkommen og introduksjon, NHF & SH2IFT


Sesjon 1: Hydrogensikkerhet i praksis
09:10 ‒ 09:30 100 years of experience with hydrogen (Laurence Bernard, Air Liquide)

09:30 ‒ 09:50 Learnings from the "Kjørbo incident" (Rasmus Gejl Kristensen, NEL Hydrogen)

09:50 ‒ 10:10 Hydrogen i tunneler (Knut Vågsæther, Uni Sørøst-Norge)


10:10 ‒ 10:30 Kaffe og noe å bite i


Sesjon 2: Hydrogensikkerhet i teori
10:30 ‒ 10:50 Grunnkurs i hydrogensikkerhet (van Wingerden/Vislie, Gexcon)

10:50 ‒ 11:10 Internasjonale organisasjoner og ekspertpaneler (Trygve Skjold, UiB)

11:10 ‒ 11:30 Strategi for utvikling av sikre H2-løsninger for skip (Arild Eiken, HYON)

11:30 ‒ 11:50 Gjeldende regelverk for håndtering av hydrogen (Celin Tonheim, DSB)


11:50 ‒ 12:40 Lunsj og mingling


Sesjon 3: Drivere, barrierer og flaskehalser

12:40 ‒ 13:00 Introduksjon og resultater fra spørreundersøkelse (Cyriac George, TØI)

13:00 ‒ 13:30 Tema 1 – Offentlige innkjøp (The role of public procurement)


13:30 ‒ 13:50 Kaffe og noe å bite i


13:50 ‒ 14:10 Tema 2 – Offentlig debatt og brukeraksept (Public discourse and acceptance of zero-emissions technologies)

14:10 ‒ 14:40 Tema 3 – Geopolitikk - (The geopolitics of hydrogen)


14:40   Oppsummering og slutt ca kl 15:00

 


Påmelding før 25. november kl 09:00. Deltakeravgift går til å dekke mat og drikke i pauser samt enkel lunsj:

  • Ordinære deltakere:     250 kr
  • NHF-medlemmer:             0 kr
  • SH2IFT-partnere:               0 kr
 

Registreringsskjema