Stupskole vinter/vår 2020


Inkludert i prisen er:  inngangsbånd og medlemsavgift for 2020 i Bærum Stupklubb.

Vi har laget en egen gruppe for familier med søsken som deltar på kurset. Benytt egne kategorier for 2 søsken og motta moderasjon i pris. Er det flere enn 2 deltagere i familien ta kontakt med Stig Helseth på mob. 48 06 83 98.

Frivillig: Vi trenger økning i vår medlemsmasse, og har laget en egen avkryssing for støttemedlemmer. Skulle dere ønske å være støttemedlem setter vi svært stor pris på dette:-)


 

Registreringsskjema