Fagseminar: O. M. Sandvik, 100 år etter

I 2019 er det 100 år siden boken 'Folke-musik i Gudbrandsdalen, optegnet og undersøkt av Ole Mørk Sandvik' kom ut. Den har hatt stor betydning både for forskning på folkemusikken, og som kilde og inspirasjon for flere generasjon folkemusikere. Vi ønsker å markere hundreårsjubileet og aktualisere både forskningen og musikken med et fagseminar på Maihaugen. Seminaret vil omhandle O.M.Sandvik sitt innsamlingsarbeid i Gudbrandsdalen, informantene han møtte og Sandvik sin betydning for norsk folkemusikkforskning.

Seminar på Maihaugen 10. november kl. 11.-16.00

11.00 Velkommen til seminar
11.10 Om tida og kildene: Mette Vårdal
11.45 O.M. Sandvik og arbeidet hans: Sven Nyhus
12.15 Notasjon av tradisjonsmusikk: Vegar Vårdal 
12.30 Lunsj
13.00 Konsert
14.00 Tre musikeres møte med Sandviks nedtegnelser
14.00 Jon Ole Morken
14.40 Sigrid Stubsveen
15.20 Carl Petter Opsahl 
16.00 Avslutning

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon