IKYA Sound Healing Mantras

Opplev kjærlighet og helbredelse fra høyere bevissthet


IKYA Sound Healing Mantras™ er mantra (hellige lydord) for vår tid. De setter deg i kontakt med høyere bevissthet og aktiverer kjærlighet, flyt og helbredelse. Bruk av mantra finner du i alle spirituelle tradisjoner. I dag er vår reise mot oppvåkning friere og mer direkte, samtidig som livene våre er mer komplekse. IKYA Sound Healing Mantras treffer deg dypt og utløser dine egne styrker og innsikter som hjelper deg på din spirituelle reise.


Kom og opplev effekten av helbredelsen i din egen stemme! Lær deg hvordan du enkelt kan bruke disse vakre mantra i hverdagen for å åpne deg og flyte inn i et liv av kjærlighet og livsglede.


IKYA Sound Healing Mantras ™  -  et helt unikt studium i oppvåkning for mennesker av i dag.

Livet er din spirituelle arena og reise, hvor du utforsker og studerer ulike spirituelle prinsipper på vei til våkenhet, og det å realisere og leve det du egentlig er.


Felles for de som har tatt kurset, er at de opplever det som om hele livet blir justert som en spirituell spesialutdannelse. Treningen blir veldig konkret, hvor du får tilgang på en mer ekspandert bevissthet og forståelse, samtidig som du får utforsket og studert prinsippene gjennom livet ditt. Innsikten og realiseringen du gjør blir dermed mer ekte og reelle, basert på dine unike erfaringer og erkjennelser gjennom eget liv.  


Totalt kan du gå mantra-kurset over 3 trinn fordelt på 3 år. Du får utdelt 1 mantra i måneden som du jobber med påfølgende måned. Det er til sammen 10 mantra på hvert trinn. Du melder deg på ett trinn om gangen og du velger selv hvor mange trinn du ønsker å delta på. (Mantraene og trinnene er pedagogisk lagt opp, noe som innebærer at en må ta de ulike mantraene og trinnene etter hverandre). 

  

PRIS: 

kr. 6.000 per år - kan deles opp i 2 deler per halvår.

 

KURSPLAN IKYA Sound Healing Mantras™ TRINN 1:28. November 2019 

Kl. 17-18  Obligatorisk introduksjonskurs, for deg som ikke fikk det med deg kurset første gang eller ønsker å ta det på nytt.

Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 1. Innføring i det første Mantraet med undervisning. 

 

2020

9. Januar Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™  kursdag 2.

6. Februar Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 3.

5. Mars Kl. 18.-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 4.

2. April Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 5

7. Mai Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 6

4. Juni Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 7

6. August Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 8 

3. Sept Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 9

1. Okt. Kl. 18-20 IKYA Sound Healing Mantras™ kursdag 10 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon