Repetisjonskurs Petroleumsleger 8 desember 2020

For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Opplæringen skal vedlikeholde nødvendig kompetanse for å kunne få fornyet godkjenning og kunne utføre arbeid som petroleumslege etter Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR 2010-12-20 nr.1780

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet.

Kurset består av 19 timer, hvorav 10 timer er egenlæring og 9 timer er kurs med tilstedeværelse.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening.

I 2019 fikk vi følgende godkjenning:

 ALLMENNMEDISIN  9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

SAMFUNNSMEDISIN: 9 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

ARBEIDSMEDISIN 19 timer som valgfritt kurs for leger i  spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Vi starter opp med registrering kl. 0800, forelesninger fra 0830-1800

Kompendium, forhåndsoppgaver og forhåndsprøve blir tilsendt på mail straks påmeldingen er mottatt.

Forhåndsoppgavene består i:

  • Egenlæring  
  • 3 kasuistikker 
  • Forhåndsprøve

For mer informasjon se: www.NSMM.NO

Praktisk informasjon
Startdato: 08.12.2020 kl. 08:00
Sluttdato: 08.12.2020 kl. 18:00
Påmeldingsfrist: 20.11.2020 kl. 17:00

Sted:
Digitalt kurs

Legg til i kalender
Kontaktinformasjon:
Anne Gurd Lindrup
Telefon: 55973419
Anne.Gurd.Lindrup@helse-bergen.no
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon