Havbruk

DNB  Stavanger og Stiim Aqua Cluster inviterer 24. oktober til temakveld og hockeykamp, hvor tema vil være muligheter innen havbruksnæringen.

Havbruksnæringen er en global vekstnæring. En av hovedgrunnene til dette er en voksende global befolkning og økt behov for mat. Ifølge OECD rapporten «The Ocean Economy in 2030» er det forventet en sterk vekst i den globale havbruksnæringen frem mot 2030 (OECD 2016). Bare i Norge er det estimert at veksten i produksjon av laks og ørret kan femdobles innen 2050. For å lykkes nasjonalt og internasjonalt er det et stort behov for ny teknologi og nye innovasjoner som sikrer bærekraftig vekst og lønnsomhet.

I Norge har det siden 2012 vært en tilnærmet nullvekst i norsk lakseproduksjon. Hovedgrunnen til dette er utfordringer næringen har knyttet til å sikre bærekraftig produksjon. Utfordringene som akvakulturnæringen står overfor skaper behov for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Agenda

15.00 Kaffe frukt

15.15 Vekommen v/DNB

15.30 Stim v/Andreas Heskestad  "A styrke veksten i havbruksnæringen gjennom satsing på ny teknologi"

15.45 Produksjonssjef for Mowi sør, Bernhard Østebøvik. «Hvilke utfordringer må løses for å styrke veksten i havbruksnæringen»

16.00 Aqua Robotics v/daglig leder Knut Molaug «Robotisering av havbruksnæringen»

16.15 Martha Kold Bakkevig, CEO i Steinsvik Group. «Scale AQ styrker sin posisjon – utviklingstrekk og muligheter fremover innen havbruksnæringen»

16.30 Alf Reidar Sandstad, daglig leder, Seafarming systems «Teknologier for ny vekst – AquaTraz og Aquantum Leap»

16.45 Spørsmålsrunde

17.00 Middag

17.40 Litt om hockeykampen

17.50 Vi går til DNB losjene

18.00 Kampstart Oilers vs. Gryner

20.15 Kampslutt
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon