Plutselig 18

Sykehuset Innlandet Avdeling for Habilitering, Oppland inviterer til kurs for foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år. Fagpersoner i kommunen kan også delta.

 

Registreringsskjema