Årsmøte og fagdag i Norsk Intensivregister (NIR) 2019

årsmøtet blir det gjennomgang av årsrapport og medlemsenheter. Det blir oppsummering av Dekningsgradsprosjektet og tanker om hvordan man kan måle kvalitet i intensivmedisin.


Hovedfokus på fagdagen blir infeksjon med varierte tema, fra smittevernstiltak til antibiotikabehandling av immunsupprimerte.


NIR dekker kost/losji og dagpakker for to personer per medlemsenhet i NIR. 

Deltagerne dekker reiseutgiftene selv. 


VELKOMMEN

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon