Gi sjelen næring - Helge Hognestad

Gi sjelen næring !


Vi i Coaching by Heart gleder oss til å ønske Helge Hognestad velkommen tilbake til nok en spennende kveld!


Like viktig som at kroppen holdes i form er det at sjelen får næring.

Vi gir sjelen næring når vi lytter til våre innerste ønsker og behov – vårt hjerte og vår sannhet – sider ved oss vi ofte ikke er oss bevisste.


Gir vi denne siden av oss mer oppmerksomhet vokser den og blir sterkere. Vi kan blant annet erfare dette i stillhet og nærværstrening.

Vi lever i et samfunn hvor vi er (unormalt) kroppsfokuserte og opptatt av å være mentalt sterke. Den ytre støyen overdøver den lille indre stemmen i oss som visker oss sannheten, sjelens stemme.

Når vi ikke er i kontakt med vårt indre landskap kan vi oppleve følelsen av å mangle noe – å ikke være hele mennesker. Vi har fjernet oss fra vår sanne natur – den vi er innerst inne bak alle mønstre, følelser, tanker og trossystemer. Veien tilbake til oss selv er en vakker oppdagelsesferd. Bli med på ferden!Helge Hognestad er en kjent og kjær forkjemper for åndelighet i norsk kristendom hvor han vektlegger vår nærhet til Gud og nedtoner syndsbegrepet.

Helge Hognestads alternative synspunkter har vekket både begeistring og motstand. Som kapellan i Høvik kirke på begynnelsen av 1980-tallet vekket hans holdninger så mye turbulens at han ble presset til å trekke seg fra stillingen i 1984 og si fra seg presterettighetene. I 2000 ble han ordinert på nytt av Hamar-biskop Rosemarie Køhn. I mars 2010 ble Hognestad tatt ut av ordinær prestetjeneste etter at han hadde tatt opp og stilt spørsmål ved sentrale punkter i den kristne tro og kirkens lære.


Gjennom sitt omfattende forfatterskap har Helge Hognestad delt sine innsikter og sin visjon for en ny kristendom med titler som Morgendemring : en ny spiritualitet? (1989), Mennesket våkner (2011), Ny tid – ny åndelighet (2015), Kristendom mot en ny æon. Er tvangstankenes tid over (2017 )m.fl.

 Etter foredraget blir han intervjuet av May Hoverud fra Coaching by Heart, og det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.


 

Registreringsskjema