Verkt°ykassa tilpasset undervisning for ME-syke

Tilpasset undervisning for ME-syke , kurs i Hedmark og Oppland

Norges ME-forening har i samarbeid med ekstern fagkompetanse utarbeidet en Verktøykasse for hvordan tilrettelegge undervisning av ME-syke elever. Den gir innføring i

  • Informasjon om ME
  • Kognitive utfordringer
  • Lovverket rundt tilrettelegging
  • Hvordan utarbeide opplæringsplan
  • Den ME-syke og forholdet til med-elever

Høsten 2019 presenterer vi Verktøykassen for fagpersoner i Hedmark og Oppland som er i møte med ME-syke elever.

Kurset presenteres i form av en forelesning på rundt 1 1/2 time. I etterkant får en deltaker fra hver skole, kontor, institusjon o.l. med seg innholdet som har blitt gjennomgått i form av en eske med informasjonshefte og USB-pinne med informasjonsfilmer og forelesnings-sett. Antall deltagere pr skole/kontor/institusjon begrenses ikke, men det begrenses altså med at det utdeles en verktøykasse pr skole/kontor/institusjon.

Sagt om kurset

- Samlet gir dette både enkelt, oversiktlig og grundig, konkret informasjon som vil lette optimal sosial og pedagogisk deltakelse for denne svært sårbare pasientgruppen

Professor Kristian Sommerfelt


Her kan du lese mer om Verktøykassa: www.meogskole.no

Kurset arrangeres i Hamar onsdag 25.9.19 kl 13.30-15.30
I tillegg arrangeres det et kurs i Gjøvik 27.9.19 kl 12-14. www.deltager.no/tilpasset_undervisning_ME_Gjovik
 

Registreringsskjema