Dyrking av matvekster i andelslandbruk og andre former for småskala produksjon

Fagdag: Dyrking av matvekster i andelslandbruk og andre former for småskala produksjon.

På fagdagen vil du få informasjon og inspirasjon til å drifte eller delta i et andelslandbruk. Videre fordyper vi oss i temaet fruktbar jord og gjennomgår ulike måter å resirkulere organisk materiale på. Vi besøker en permakulturhage der de dyrker et mangfold av flerårige vekster.

Målgruppe: Alle som er interessert i å drive eller delta i andelslandbruk og andre som er interessert i å dyrke matvekster, enten for eget bruk eller for salg. Arrangementet er åpent for alle.

Utfyllende informasjon får du på norsok.no

 

Registreringsskjema