Rumba & Afro - 4 uker torsdager Tunga 2019

                                                                                                                                                                                                              

Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt høstprogram for 2019.
(English text below)


På dette kurset er det kun singelpåmelding. 

Følgende rabatter er tilgjengelige:

- 100,- medlemsrabatt SalsaNor Trondheim - betales ved følgende link:   https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=264993

- 75,- studentrabatt. Krever forevisning av gyldig studentbevis. 

Avmelding/refusjon

Det er mulig å melde seg av og få refundert kursavgift før kursstart. Se hjemmesiden vår for mer info

Viktig info ifm kursoppstart:
Bevis for betaling (e-post eller utskrift)

Gyldig studentbevis.

Innesko (kreves!) og drikkeflaske. 

Det er rullering av dansepartner på alle våre parkurs. 


English version

This course  has singelregistration. 

The following discounts are available:

Less 100,- members discount for SalsaNor Trondheim  Payment by following link:   https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=264993

Less 75,- student discount. Requires proof of valid student ID.

Withdrawal/refund
You can withdraw from a course and have the course fee refunded before the course starts. See our home page for more info

Important information regarding the course start:

Payment-proof (e-mail or print out)

Valid student ID

Indoors shoes (Required) and og water-bottle 

There is a continual change of dance partner at all our couple courses.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon