Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi?

... i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme?

Målgrupper
Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og interesserte.

Program
Kultursensitivitet v/Ragnhild Magelssen (Folkehelsinstituttet)
Utredning av barn og unge v/Anette Mølmen (Kapellveien habiliteringssenter, OUS & RHABU)
Utredning av voksne v/Zhinoo Amiri (Avdeling for nevrohabilitering, OUS)
Oppfølging og tiltak - Hvordan kan utfordringene møtes? v/Kjell-Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP SJøvegan)


Konferansen arrangeres av de regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og NevSom.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon