LEGIONELLA - HVEM SITT ANSVAR?  • Hvilke lover gjelder?
  • Er Legionella et problem i norske vannsystemer?
  • Hva kreves? 
  • Kan det gjøres enkelt?
  • Hvem har ansvaret?


Disse og flere spørsmål ønsker vi at bygningseiere, driftsansvarlige og HMS-ansvarlige 
skal få svar på!


På en lettfattelig, praktisk og interessant måte vil dette kurset gi deg en innføring i legionellaforebyggende arbeid
i henhold til offentlige retningslinjer.


Innhold i kurset:

Legionella, vekstforhold og smittemåter

Risikoinstallasjoner

Lover, regler og offentlige retningslinjer

Risikovurdering

Forebyggende tiltak og prøvetaking

Desinfisering og tiltak etter utbrudd

Kontinuerlig vannbehandling

Dokumentasjon

Gode eksemplerArrangører:
Kurset er et samarbeid mellom Unilabs Miljømikrobiologi, og Global Concept MITCO AS.


Unilabs Miljømikrobiologi er et laboratorium som har mange års erfaring, med legionellaanalyser, rådgivning og kurs, samt smitteoppsporing i forbindelse med legionellautbrudd.

 Global Concept MITCO AS har 20 års erfaring med legionellakontroll og er et av Norges ledende firmaer innen risikovurdering, forebyggende arbeid og konsultasjon. GC MITCO AS er som eneste firma i Norge, LCA-godkjent (Legionella Control Association)*Ta kontakt dersom du ønsker å få faktura tilsendt.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon