Sommersmellen OALH

Velkommen til SOMMERSMELLEN og Oslo og Akershus Langholdsklubb! Stevnet teller i PRS Norge serien. Maks avstand 310 meter, 8 øvelser og ca 70 skudd. Det vil bli skutt minimum 2/3 mot stål. Beregn å bruke reim på minst en øvelse. Mange helt nye øvelser og noen gamle kjente. Det vil bli arrangert Cold Shot konkurranse på første øvelse hvor beste skudd vinner en flunkende ny tofot fra Atlas!! Så møt opp innskutt! 

Det vil ikke bli utdelt match-bok. Øvelsene vil gjennomgås ved ankomst standplass.

Tillatt våpen er boltrifle. Maks kaliber er .30. Magnum er ikke tillatt! Ellers følger stevnet PRS Norge sitt gjeldende regelverk: http://prsnorge.no/regler/  Påmelding er bindende med mindre stevnet blir kansellert.

Medalje til nr 1, 2 og 3. Vi har fått på plass noen flotte gavepremier som trekkes ut blant deltakerne.  

Oppmøte stevnedagen er senest kl 08:30 for match-gjennomgang.

Kart til skytebanen: https://kart.finn.no/?lng=11.43108&lat=60.05724&zoom=18&mapType=normap&markers=11.43059,60.05743,r,Brukerdefinert

Siste oppdateringer om arrangementet finner du på OALH sin Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/oalanghold/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARABVbCxnbcFLyY8LTu792ojrJA5HfLanoH6_kGlK7Jtmt4Lrf85yTdQygD6tvuh8tBGG2_C7QlRgAPo 


 

Registreringsskjema