Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

MANDAG 7. februar 2011 kl. 17.45-20.00

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er nå et felles initiativ fra Econa, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.

17.45 Registrering

18.00 Velkommen, ved nettverksleder Arild Neste

18.05 Presentasjonsrunde

18.15 Økonomisk kriminalitet og korrupsjon
      - granskning og styrets rolle og ansvar

v/Knut Erik Friis, ansvarlig for granskingsenhetens tjenester
innenfor Corporate Intelligence i PwC.
Han har bakgrunn som operativ og strategisk analytiker fra
Kriminalpolitisentralen og ledet Avsnitt for operativ analyse
og metodeutvikling, arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser,
nasjonal beredskap og krisehåndtering i Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap.  
  
Med følgende undertemaer:
• Trusselbildet: omfanget av økonomisk kriminalitet
• Internasjonal korrupsjonslovgivning og dens økende relevans for norske selskaper
• Robuste anti-korrupsjonssystemer: styrets rolle
• Red flags: indikatorer og kjennetegn på korrupsjon og bestikkelser
• Risikostyring i forhold til økonomisk kriminalitet
• Forsvarlig granskning: utviklingen av granskningsmetodikk
• Integrity Due Diligence: bakgrunnsundersøkelse av mulige samarbeidspartnere

19.00 Nettverkspause; mingling og enkel servering

19.30 Plenumsdiskusjon

      Innleder fra PwC

20.00 Neste styrenettverkstreff

Arrangementet finner sted hos PricewaterhouseCoopers Tønsberg.
Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg.

Sted: PricewaterhouseCoopers Tønsberg
Startdato : 07.02.2011 17:45
Påmeldingsfrist : 06.02.2011 20:00Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Line Langnes Johansen
Tel: 95446131