Britta Marakatt Labba ávvuseminára

Avslutningsseminar for Britta Marakatt Labba/Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin


Den etterhvert profilerte og internasjonalt kjente samiske kunstneren Britta Marakatt Labba har vært ansatt på Sámi allaskuvla/Samisk høgskole siden 2003 som timelærer og fra 2015 som ansvarlig for først bachelorprogrammet og deretter masterprogrammet i duodji. Nå har Britta sagt at hun ikke ønsker å jobbe mer. Ved Sámi allaskuvla føler vi oss priviligert som har kunne ha Britta som en av staben innen duodjifaget. Derfor vil vi arrangere et åpent seminar, der Britta vil presentere skisser av sine kunstneriske produksjon, og der det også vil være lengre og kortere innlegg om betydningen av Brittas kunstnerskap. Inviterte innledere er kuratorer, kunstkjennere, kunstkollegaer og kollegaer fra Samisk høgskole. Seminaret er del av Samisk høgskoles 30-års jubileum.

Målet med seminaret er også å bygge opp en forståelse av hva Sámi allaskuvla jobber med i duodjifeltet. Målgruppen for seminaret vil være duodjistudenter, kollegaer, duodji- og kunstfaglige interesserte og andre. 

Seminaret holdes 15.august 2019, på Diehtosiida i Guovdageaidnu/Kautokeino. Seminaret er gratis, men hvis dere vil ha lunsj og middag, står dere for det selv. Når du registrer deg, husk å gi oss beskjed om du vil ha lunsj og middag.Loahpahanseminára Britta Marakatt Labbai gudnin

Dovddus dáiddár Britta Marakatt Labba lea bargan Sámi allaskuvllas 2003 rájes lektorin oasseáiggevirggis, ja 2015 rájeslea sus leamaš ovddasvástádus vuos duodjebachelor oahpuin, ja maŋŋil masteroahpuin. Dál lea Britta mearridan ahte manná ealáhahkii. Sámi allaskuvllas dovdat ie?amet lihkoš go Britta lea riggudahttán duodjesuorggi su máhtuinis ja vásáhussan leat ámmátdáiddár. Danne háliidat doallat rabas seminára, mas beassat oaidnit Britta dáiddalaš proseassaid ja bohtosiid. Mii leat bovden sáhkavuoruide kurahtoriid, dáiddalaš verdiid, kollegaid allaskuvllas daolla logaldallamiid. Doallat maid čájáhusaid ja čájálmasaid. Seminára lea oassin Sámi allaskuvlla 30 jagi ávvudeamis.

Mihttu seminárain lea maiddái oahpásmuhttit gusiid Sámi allaskuvlla duodjedoaimmaide, oahpuide ja  dutkan  ja ovdánahttinbargguide.Ulbmiljoavku seminárii leat duodjestudeanttat, duodje- ja dáiddafágalaš berošteaddjit, kollegat ja eará berošteaddjit.

Seaminára dollo 15.08.2019, Sámi allaskuvllas, Sáhkaskáiddis Guovdgeainnus. Eahkedis lea ávvumállásat.  Seminára lea nuvttá, muhto juohkehaš máksá lunšša ja ávvumállásiid ovddas, jus daidda áigu searvat. Go dieđihat seminárii, de merke jus áiggut lunšša ja ávvumállásiida searvat.

 

Registreringsskjema