Felles fagdag i psykiatri på Søre Sunnmøre høsten 2019

Felles prosjekt mellom DPS Volda , Høgskulen i Volda og 7- stjerne kommunene
Sjustjerna Helse og omsorg, Helse Møre og Romsdal HF og Høgskulen i Volda inviterer til felles fagdag for fagpersonell som jobbar med psykisk helse og meistring i kommunar og helseforetak, samt tilsette ved NAV-kontor i regionen.


Foredragsholder professor i etikk Terje Mesel
Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Han har sin PhD i etikk fra medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. I 2016 var han gjesteprofessor i etikk ved San Diego State University. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet.» (2017)
«Når noe går galt» er også tilgjengelig som e-bok og kan lastes ned på: Klikk her
Sykepleierforbundet har også laget en podcast om boken, og hvor de viktigste funnene blir diskutert. Podcasten kan lastes ned via spotify (søk sykepleieprat) eller via linken: klikk her

Program
0845 - 0900 Velkommen
Stian Endresen

0900 - 0930 Da det ikke gikk som vi ønsket. Ambulansearbeideren sin historie.
Ambulansearbeider Dag Helge Bjørkedal

0930 - 1000 Hvordan HMR jobber med helsepersonell som har opplevd uheldige hendelser på jobb.
Seksjonsleder BHT Thomas Ellingsen 

1000 - 1050 Profesjonalitet og bærekraft når noe går galt.
Professor i etikk Terje Mesel

1050 - 1100 Pause

1100 - 1145 Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten.
Professor i etikk Terje Mesel

1145 - 1230 Lunsj

1230 - 1315 Forts: Når noe går galt….

1315 - 1400 Overgrep og selvmord –refleksjoner over profesjonelles rolle og blikk.
Professor i etikk Terje Mesel

1400 – 1410 Pause

1410 - 1500 Drøfting og refleksjon
Stian Endresen m. fl 

1500 - 1515 Avslutning
Stian Endresen


Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet

Deltageravgift Kr 400,-

NB: Studenter og tilsette ved Høgskolen i Volda henvender seg direkte til Bjørn Gunnar Tafjord for påmelding

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon