Fagsamling for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt - Gjøvik


Kursansvarlig: Dagh Bakka

Kurssted: Honne hotell og konferansesenter - Honnevegen 60, 2836 Biri.  

Tidspunkt: 21.august, 2019  kl. 17:00 - 21:00.

Pris: 450,- kr.
        

Krav til deltakerne
Dette er et oppfølgingskurs til feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Deltagere som ikke er godkjente feltkontrollører kan delta av interesse, men vil ikke kunne kalle seg feltkontrollør etter endt kurs.  

 

Registreringsskjema