Fagsamling for feltkontrollører av hjorteviltkjøtt - Ås


Kursansvarlig: Dagh Bakka

Kurssted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Samfunnet: Olav L. Moens plass 1. 1432 Ås.  

Tidspunkt: 20.august, 2019  kl. 17:00 - 21:00.

Pris: 450,- kr.
        

Krav til deltakerne
Dette er et oppfølgingskurs til feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Deltagere som ikke er godkjente feltkontrollører kan delta av interesse, men vil ikke kunne kalle seg feltkontrollør etter endt kurs.  

 

Registreringsskjema