Praktisk grensesetting seminar

SEMINAR: Et Langt Liv i Scenekunsten: Praktisk grensesetting

Dato: 23. Oktober, seminar med Ita O´Brien, Anja Sletteland, og Hans Marius Graasvold.

Kl.: 14.00 - 17.30
Lokale: Dansens Hus -  Studioscenen.  Arrangeres under #codadancefest19

Max antall deltagere: 70

Pris: kr. 50,-

Kriterier: Åpent seminar


Om seminaret:

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem? 

I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet. 

Et Langt Liv i Scenekunsten, - nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse, inviterer til seminar og workshop med fokus på det rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg. 


På dette seminaret møter du 3 foredragsholdere som hver på sin måte gir deg gode verktøy for å håndtere grensesetting i praksis. 

Du møter:

  • Ita O`Brien/UK / Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre.
  • Hans Marius Graasvold / NOR, Advokat.
  • Anja Sletteland / konfliktanalytiker og forfatter.

Dagsplan:

14.00: Velkommen ved arrangør

14.15 - 15.30: Hans Marius Graasvold: lover og regler på området

15.30 - 16.15: Anja Sletteland: Grenser til trakassering

16.15 - 17.30: Ita O´Brien: Intimitet i arbeidslivet

17.30: Takk for i dag 


Forberedelse: Ingen 

Form: Foredrag / seminar.

Formål: Styrke bevisstgjøring og eierskap til egne og andres grenser

Mål: Styrke scenekunstneres kunnskap på feltet, samt gi eierskap til egne grenser og bevissthet om andres.


Ita O'Brien

Om Foredraget:

Ita O'Brien is an Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre. 

For the last five years Ita O'Brien has been developing best practice when working with intimacy, scenes with sexual content, and nudity in film, TV, and theatre - the 'Intimacy on Set' guidelines. Ita pioneered the role of Intimacy Coordinator, which is gaining adoption in leading production houses, including HBO, Netflix, and the BBC.  

Ita's work has been featured widely in the media, including The Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, The Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC, and RTE. 

Ita founded Intimacy on Set to provide trained professional Intimacy Coordinators to the industry.

Les mer på: https://www.itaobrien.com 


Hans Marius Graasvold

Om Foredraget:

Hans Marius Graasvold arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, personvern, arbeidsrett og strafferett.

Graasvold er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Disse omfatter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk oversetterforening (NO), Norsk skuespillerforbund, Norske dansekunstnere (NODA), Norske scenografer, Norske audiovisuelle oversettere (NAVIO), Norske kunsthåndverkere, NOPA, Norsk komponistforening og Den Norske Fagpresses Forening.

Graasvold har tidligere arbeidet som underdirektør i Forbrukerrådet (2007-2010) og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (2002-2007).

Han er medlem av Personvernnemnda (fra 2013), og tidligere medlem av Domeneklagenemnda (2010-2014), Forsikringsskadenemnda (2007-2010) og Kultur- og kirkedepartementets TV- utvalg (2009).

Graasvold er mye brukt som foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett blant annet ved UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger.

Utgivelser: "Norsk Skribentrett" (Universitetsforlaget 2006) sammen med Eirik Djønne og Jon Bing, "Pekeransvaret" (Complex 10/02).


Anja Sletteland 

Om foredraget: Grenser til trakassering

Noe som gjør det vanskelig å si ifra om og håndtere seksuell trakassering, er at det ikke er selve handlingen som er problemet. En kommentar eller berøring som er helt uproblematisk i en sammenheng, kan være dypt krenkende i en annen. Hva er det som gjør grenseoverskridende oppførsel ubehagelig, og når blir det alvorlig? I fjor kom Anja Sletteland og Hannah Helseth ut med boken "Det jeg skulle sagt - håndbok mot seksuell trakassering", som setter ord på typer og gråsoner av seksuell trakassering. I dette foredraget skal Anja Sletteland blant annet snakke om spesielle risikofaktorer for scenekunstfeltet. Sletteland er konfliktanalytiker med PhD i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Anja er partner og daglig leder i Sletteland.Helseth. Hun har PhD i samfunnsgeografi og er ekspert på kommunikasjon og normer i konfliktfylte situasjoner. Sletteland har forskningsbakgrunn fra Universitetet i Oslo, Harvard Kennedy School, Fredsforskninginstituttet (PRIO) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), og har jobbet med kommunikasjonsrådgivning i Geelmuyden.Kiese. Det siste året har hun gjennomført et forskningsprosjekt om #metoo-debatten. Hun har skrevet håndbok mot seksuell trakassering, «Det jeg skulle sagt» sammen med Hannah Helseth. Sletteland.Helseth tilbyr også kurs, foredrag og rådgivning om seksuell trakassering i arbeidslivet. 


Et samarbeid mellom BALANSEKUNST og nettverket:Registreringsskjema